Christian Holm Barenfeld
Arkiv. augusti 2018

Fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag

Alliansen

Nu under eftermiddagen presenterade Alliansens partiledare gemensamt en lång rad skarpa förslag för att stärka integrationen, fler jobb och mer företagande. Det handlar om att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden, bland annat genom inträdesjobb, där de som kommit till Sverige nyligen eller unga som saknar utbildning, ska ges chansen att lära sig jobbet på jobbet i en ny tidsbegränsad anställningsform.. En större del av anställningen är ett fullt betalt jobb och en mindre del avsätts för utbildning för att sedan kunna få en helt vanlig anställning.

På företagssidan presenteras också en rad förslag för att göra det enklare, mer attraktivt och mindre riskfyllt att starta och driva företag och säkerställa att de ges goda förutsättningar att växa och utvecklas och därmed vara med och skapa tillväxt, jobb och välstånd.

Förslaget innehåller också ökade krav på att lära sig svenska, skärpta aktivitetskrav för att komma in i det svenska samhället och en tydligare koppling till arbetsmarknaden.

Läs hela förslaget om vad Alliansen vill göra för integrationen, jobben och företagen på denna länk! 

Utvisa inte den som jobbar!

För några veckor sedan träffade jag Robert Yako, hans arbetsgivare och hans juridiska ombud. Jag hade blivit kontaktad då Robert som kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare för snart fem år sedan nu fått veta att han ska utvisas på grunder som inte kan annat än att ses som helt orimliga. För att få arbetstillstånd i Sverige krävs att du har en anställning som ger dig en schysst lön där du tjänar i nivå med gällande kollektivavtal. Den lägsta lön som krävs för att få arbetstillstånd är 13 000 kronor per månad, vilket innebär att även en deltidstjänst funkar.

Robert har jobbat heltid och har inte kollektivavtal, men har hela tiden haft en lön i närheten av kollektivavtalets nivå. Ser man under hela perioden från det att han först kom till Sverige och började jobba tills dess att han fick avslag på sin ansökan om att jobba permanent så har genomsnittet legat på 154 kronor före skatt under gällande kollektivavtal. Totalt på fyra år innebar det före skatt ca 11 600 kronor, en summa som arbetsgivare då betalade ut till Robert retroaktivt. Sedan ett antal månader tillbaka ligger Roberts lön drygt 2 000 kronor i månaden före skatt över gällande kollektivavtal.

Han har också jobbat en del övertid för att tjäna in lite extra och dessutom har han utöver matlagningen i köket även hjälpt till med andra sysslor på företaget. Något som är brukligt i mindre företag då man inte kan ha en anställd för varje uppgift. Dessa tre frågor, lönen, övertiden och andra arbetsuppgifter, är det som utvisningsbeslutet baseras på. Helt orimligt om ni frågar mig. Dessvärre är inte Robert ensam. Under de senaste åren har antalet så kallade kompetensavvisningar skett i allt för stor omfattning utan rimlighet och riksdagen har därför vidtagit åtgärder för att detta ska ändras. Så har också till del skett. Regelverket ser nu så ut att bagatellartade förseelser ska inte drabba arbetstagaren. (läs mer om regelverket på bilderna längre ned i inlägget) Det gör det därför helt omöjligt att förstå hur myndigheterna och facket resonerat i frågan. Regeringen drar dock benen efter sig i frågan och jag har därför ställt en fråga till ansvarig minister som är migrationsminister Helene Fritzon. Jag tycker att det är orimligt båda att regeringen tillåter dessa utvisningar ske och även att de totalt struntar i vad riksdagen säger.

När det gäller Robert så fick han alltså med det anställningsavtal han har arbetstillstånd och rätt att komma till Sverige och jobba för snart fem år sedan, efter två år fick ha sitt tillstånd förlängt med två år, men när han efter fyra år ansöker om permanent arbetstillstånd får han av samma myndighet och fackförbund som godkänt de två tidigare ansökningarna att de avslår ansökan då allt varit fel från början. Det är inte rimligt när vi här har en person som sedan dag ett i landet jobbat, tjänat pengar, betalat skatt och inte fått en krona i bidrag.

Därtill har Robert, som under åren i Sverige hunnit köpa hus och bil genom hopsparade pengar och banklån. Han har fått godkänt av Migrationsverket att ta hit sin fru, de har skaffat barn. Han har inte tagit ut all de semester han tjänat in utan valt att spara de pengarna. Han har dock varit på semester, främst genom att ta ut komp-timmar från sin övertid.

De signaler vi skickar är alltså att om du kommer till Sverige, jobbar, sköter dig och tar ansvar, då skickar vi ut dig för bagatellartade förseelser. Samtidigt stressar samma regering igenom en dålig och rekordkritiserad lagstiftning med syfte att omkring 9000 yngre asylsökande, som i flera instanser fått bedömt att de inte har asylskäl, ska ges amnesti och få stanna.

I asylärenden ska ett ja vara ett ja och ett nej ett nej. Får man stanna ska man lära sig svenska, hur det svenska samhället fungerar och man ska söka jobb. Har man kommit hit som arbetskraftsinvandrare, har jobb, tjänar pengar betalar skatt och sköter sig – då ska man få stanna.

 

 


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop