Christian Holm Barenfeld

Löfven & Wallström rekordkritiserade

Det finns många skäl att byta regering i höst och Alliansen har många konkreta och tydliga förslag för att möta de problem och utmaningar Sverige står inför. Det handlar om brister i politiken inom migration och integration, om otrygghet, gängkriminalitet och allt färre poliser, att sjukvådrsköerna ökar i hela landet och att resultaten i skolan försämras. Fler jobb och ett bättre företagsklimat är grunden för att klara av välfärden. Därtill behöver Sverige en regering som på ett korrekt sätt kan styra vårt land.

Regeringen Löfven har däremot slagit rekord i motsatsen. Antalet KU-anmälningar mot regeringen och där regeringen har fått enig kritik av riksdagens Konstitutionsutskott (KU) är rekordhög. Kritiken kommer alltså från samtliga riksdagens partier.

Det finns ingen statsminister någonsin som fått så mycket enig kritik från KU emot sig som Stefan Löfven och det är ingen enskild minister som fått mer enig kritik från KU än utrikesminister Margot Wallström.

Det är ytterligare tecken på att vi nu har en regering som inte är förmögen att på ett korrekt och ansvarsfullt sätt leda Sverige.


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop