Christian Holm Barenfeld

12 punkter för ett tryggare Sverige

Foto: moderaterna.se

Moderaterna har nu presenterat ett 12-punktsprogram för att ta tillbaka makten från de kriminella gängen. Det handlar dels om att ge polisen mer resurser och bättre verktyg, dels om att stoppa gängens rekrytering och skapa framtidstro i utsatta områden.

Vi har allvarliga problem med brott kopplade till kriminella uppgörelser i Sverige och det finns enligt polisen finns det i dag omkring 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella gäng runt om i Sverige. Gängkriminaliteten slår hårdast mot invånarna i landets mest utsatta delar.

För att bekämpa gängkriminaliteten på ett effektivt sätt krävs flera olika typer av åtgärder. Vi måste ha polisiär närvarano i de utsatta områdena och rekryteringen av nya gängmedlemmar måste stoppas. För att detta ska vara möjligt krävs omfattande resursökningar till Polismyndigheten, en skarpare lagstiftning och bättre verktyg för att kunna agera. Långsiktigt krävs också en politik där vi har konkreta och verkningsfulla förslag för att bryta utanförskapet och skapa framtidstro i Sveriges utsatta områden. Skurkarna ska inte känna sig trygga och de som begår brott ska sitta inne, så att de som sköter sig ska kunna vara ute och känna sig trygga och säkra.

Kan vi slå sönder de kriminella gängen och se till att de finns bakom lås och bom så skapar vi förutsättningar för att se till att barn och unga inte utnyttjas av, eller rekryteras till gängen. 

Moderaternas 12-punktsprogram i korthet: 

1. Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet

2. Inför en möjlighet att döma till vistelseförbud

3. Aktiva gängmedlemmar ska frihetsberövas

4. Bättre verktyg för polisen att utreda gängrelaterad brottslighet

5. Stärkt vittnesskydd och bättre förutsättningar för bevisinhämtning

6. Ta de kriminellas tillgångar

7. Straffa den som skyddar kriminella

8. Använd kommunernas verktyg för att stänga ner brottslig verksamhet

9. Fånga upp ungdomar och barn som redan rekryterats till gängen

10. Skärpt straff för överlåtelse av narkotika

11. Skärpt straff för vapenbrott

12. Erbjud gängmedlemmarna en väg ut – ett nytt nationellt exitprogram


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop