Christian Holm Barenfeld

Slussar, vägar och järnvägar.

Bild: Slussarna i Trollhättan.

I september förra året kom beskedet från Trafikverket att de vill satsa på på bygget av nya slussar i Trollhättan, något som är avgörande för Vänersjöfarten och mycket viktig för det värmländska näringslivet. Denna fråga är vi många från flera partier som har jobbat med på olika sätt under många år och det är därför glädjande att regeringen nu har satt ned foten i frågan och ställer sig bakom Trafikverkets vilja att satsa på slussarna.

Dessvärre finns det inte med några satsningar på E18, sträckan Valnäs-Töcksfors. En mycket starkt trafikerad vägsträcka och en flaskhals och bristande länk i sträckningen Oslo-Stockholm. Dessvärre går väl detta i linje med en stor del av regeringens politik. Det vill säga att landsbygdslänen och satsningar som förenklar vardagen för bilpendlare och för transporter av varor som skapar jobb och tillväxt får stryka på foten när regeringen får säga sitt.

Det är bra att järnvägen mellan Oslo-Stockholm via Värmland och projektet Oslo-Stockholm 2:55 finns omnämnd. Dessvärre på bristlistan och utan finansiering. Men låt oss glädjas åt beslutet kring slussarna så får vi säkerställa att vi får en ny regering efter valet den 9 september och se till att vi också får tillstånd satsningar på bättre vägar, men också järnvägen genom Värmland mellan Oslo och Stockholm.


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop