Christian Holm Barenfeld
Arkiv. maj 2018

Internationella rökfria dagen

Idag, 31 maj är den internationella rökfria dagen.  Ett stort tack till alla er som brukar er tid till att bekämpa rökning! 

Rökning är den riskfaktor som i störst grad bidrar till ohälsa i samhället och som är påverkningsbar. Regeringen har satt upp ett mål om att Sverige ska vara rökfritt 2025. Med de tobakspreventiva åtgärder som finns idag kommer inte målet att uppnås. Hörnpelarna i dagens tobakspreventiva åtgärder har hittills varit att förhindra rekrytering av rökare samt att uppmana och stötta rökare till att sluta med samtliga produkter som innehåller nikotin. Trots att kunskapen om de skador som rökning orsakar idag är hög, minskar den ändå inte i en takt som är önskvärd. Som politiker vill jag ta min del av ansvaret.

I dagens debatt är det många som diskuterar tobak generellt utan att ta hänsyn till produkternas riskprofil. Det som behövs är en debatt baserad på vetenskapliga argument och förnuft snarare än känslor.  Tack vare snuset har Sverige lägst andel män som dör till följd av lungcancer i Europa. Det borde tala för att snus också borde legaliseras och få sälja inom hela EU.

Sverige är idag det land i världen där fler kvinnor än män röker. Samtidigt är det betydligt fler män än kvinnor som snusar. En slutsats man kan dra av detta är att kvinnor inte ser snus som ett acceptabelt alternativ till cigaretter. De söker efter något annat.

Genom utveckling och innovation finns det idag nya produkter som kan ersätta cigaretter. Som politiker måste vi ta vår del av ansvaret. Tobaks- och nikotinprodukter ska bedömas, regleras, och beskattas i relation till den riskprofil produkten har. Inte efter vilken planta den är utvunnen från.

Tobaksprodukter, oavsett om det är snus eller andra produkter som kan ersätta vanliga cigaretter, är inga hälsoprodukter men i många avseenden lång mindre skadliga än cigaretterna och skulle kunna vara ett bra sätt att minska de rökrelaterade skadorna och vara ett värdefullt steg på vägen mot ett rökfritt samhälle.

Vägen till regeringens rökfria vision 2025 blir kortare om vi alla jobbar tillsammans, inte mot varandra, därför behövs en debatt baserad på vetenskapliga argument och förnuft snarare än känslor. Endast så kan vi minska den rökningsrelaterade ohälsan.

 

 

 

Veterandagen.

Idag, den 29 maj, är det veterandagen och i år är det första gången som den är allmän flaggdag. Det är inte en dag för tidigt. Riksdagen röstade om att göra veterandagen till flaggdag i maj förra året. Vänsterpartiet röstade emot detta.
Idag, på veterandagen, hedrar vi alla de militära och civila veteraner som har deltagit i svenska internationella insatser för fred och säkerhet. Tack för allt ni har gjort, allt ni gör. Tack för att ni försvarar Sverige och för att ni står upp för goda värderingar och den svenska demokratin. Som riksdagsledamot känns det extra bra att denna uppskattning visas våra veteraner.
Det är ju vi som tar de formella besluten att skicka ut svenska tjejer och killar ut på farliga uppdrag med risk för deras liv och säkerhet. Jag har själv aldrig tjänstgjort i utlandsstyrkorna, men har haft förmånen att besöka dem i fält. Bland annat fick jag möjligheten att göra det i Afghanistan för några år sedan. I Värmland avtäckte prins Carl-Philip ett minnesmonument för våra veteraner hösten 2016, den återfinns vid Brigadmuseum i Karlstad. 

Bild: I april 2017 röstade vi i riksdagen för att veterandagen ska göras till helgdag. Beslutet trädde i kraft sommaren 2017 och idag, den 29 maj 2018, firas veterandagen för första gången som flaggdag.

 

Bild: Christian Holm Barenfeld på flygplatsen vid besök hos den svenska militära styrkan i Afghanistan i december 2012.

Bild: HKH Prins Carl-Philip avtäcker minnesmonument för våra veteraner vid Brigadmuseet i Karlstad i oktober 2016.

Gårdsförsäljning en självklarhet.

I maj röstade en majoritet av riksdagens ledamöter för att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin. Regeringspartierna (S+MP) och Vänsterpartiet förespråkar ett fortsatt förbud.

Gårdsförsäljningen skulle vara en bra möjlighet att utveckla den småskaliga produktionen av öl och vin och ett bra sätt att utveckla såväl den så kallade måltidsturismen och stärka företagandet, inte minst på landsbygden. Jag har i riksdagen motionerat för att gårdsförsäljningen ska tillåtas och igår debatterade denna fråga med den socialdemokratiska riksdagskollegan Mikael Dahlqvist i P4 Radio Värmland. 

Sverige är det enda landet i EU som förbjuder gårdsförsäljning och även Norge tillåter det. Såväl Finland som Norge har vid sidan av gårdsförsäljningen ett statligt alkoholmonopol, vilket skulle vara en möjlig kombination även här i Sverige. Huruvida vi ska ha ett statligt alkoholmonopol eller inte är en helt annan fråga. Den kan vi också diskutera, men vi ska inte blanda den samman med gårdsförsäljningen. Läs mer och lyssna på gårdagens radiodebatt. 

Bra med längre öppettider!

Nu är frågan om längre öppettider på krogen på tapeten igen. Det är en högst rimlig uppfattning och det borde i grunden, enligt mig, vara krögarna och kroggästerna som avgör när krogen ska stänga. Alkohollagen som reglerar detta idag kräver dock att det finns en stängnings- och en öppettid, men även den lagen är så klart möjlig att ändra. Dock känns inte behovet av detta enormt då jag har svårt att se någon krog i Karlstad som skulle vilja ha öppet dygnet runt och jag tror också att efterfrågan för detta bland invånarna är hyggligt låg.

Mer generösa öppettider är en fråga som jag drivit under många år och det är kul och bra att Moderata Ungdomsförbundet nu fortsätter driva den och för upp den till diskussion. Att förlänga öppettiderna vore bra både för Karlstad som besöks- och evenemangsstad, för att få mindre stök på stan vid stängning och för att det, enligt mig, är rätt att politiken reglerar detta mindre.

Sektliknande LO, inte för alla!

Åsiktsfrihet förefaller inte vara i fokus på fackförbundet LO som petar oliktänkande. Att vara sosse förefaller vara den enda framgången för att arbeta inom LO. Samtidigt röstar allt färre LO-medlemmar på Socialdemokraterna. Närmare sex av tio LO-medlemmar röstar på andra partier än Socialdemokraterna, men trots detta fortsätter LO att vara en del av den Socialdemokratiska partiapparaten. Medlemmarnas pengar pumpar de gladligen in direkt in i det socialdemokratiska valmaskineriet. Det är inga småbelopp utan många tiotals miljoner som man betalar till Socialdemokraterna. Därefter ställer LO, genom sin ordförande Karl-Petter Thorwaldsson direkta krav på vad regeringen ska leverera då LO köper regeringen. Igår röstades ett LO-bidrag  igenom i riksdagen. Medlemsskap i facket ska nu vara avdragsgillt, vilket faktiskt är helt orimligt. Därtill ställer LO en massa andra krav på regeringen och är väldigt öppna med att de betalar Socialdemokraterna och kräver leverans för detta. I alla andra rimliga fall skulle detta kallas mutor och korruption och leda till kännbara straff. Den direkta förälskelsen mellan LO och Socialdemokraterna kallas dock istället för facklig-politisk samverkan, men klart är att den fackliga vurmen för socialdemokratin är viktigare för dem än deras medlemmars bästa. Så är du inte sosse, gör slag i saken och sluta betala medlemsavgiften till LO!

Mängdrabatten på brott är orimlig – borde avskaffas.

Straffrabatt, smaka på det ordet. När man sedan läser Expressen och ser denna artikel där det står om våldtäkt av två kvinnor med ett straffvärde som är högre än det utdömda och att förövaren fått ”rabatt” på sina brott. Det kan inte på något sätt vara rimligt att svaret, till män som utför flera våldtäkter, är att det ger mängdrabatter. Det borde vara tvärtom. Straffen måste skärpas och dagens form av mängdrabatt för den som begår flera brott tas bort. Mängdrabatten är ett svek mot offren.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop