Christian Holm Barenfeld
Arkiv. april 2018

Ett riktigt dåligt asylförslag.

Jag uttalade mig igår om att jag anser det vara mycket oroväckande att det nu finns en riksdagsmajoritet för att ändra gymnasielagen för omkring 9.000 personer som saknar asylskäl för att de ska kunna stanna i Sverige. ‬
 
Det är illa att C väljer att stötta regeringen i ett förslag som fått mycket skarp kritik från lagrådet och som Annie Lööf själv beskriver så här; ”Under hela den här processen så har vi sagt att detta är ett riktigt dåligt genomarbetat förslag. Det är illa utformat och illa framtaget.”
 
Ett mycket stort ansvar vilar på de partier som röstar för denna rättsosäkra lagstiftning. Moderaterna kommer tillsammans med L och KD att rösta nej till gymnasielagen. Vi behöver en långsiktig och rättssäker migrationspolitik utan tvära kast. Den nya lagen är inte bara illa genomtänkt, den riskerar också rättssäkerheten i asylprocessen och den äventyrar vårt asylsystem.
 
Ulf Kristersson uttalar sig tydligt i frågan.
”Och av samma skäl som jag och Moderaterna naturligtvis aldrig skulle bilda eller ingå i en regering som inte klarar av uppgiften att föra en vettig ekonomisk politik, så kommer vi naturligtvis inte heller bilda en regering som inte kan föra en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Detta är inget hot, det är tvärtom ett löfte.”
 
Hela Ulfs kommentar i frågan går att läsa i inlägget på hans facebook-sida. Jag delar texten därifrån nedan.
Från Ulf Kristerssons facebook;

Jag har påpekat några gånger att Sverige inte har haft en genomtänkt migrations- och integrationspolitik på decennier. Vi har egentligen aldrig tänkt igenom hur vi kan förena vårt delansvar för utsatta flyktingar i världen, med det fulla ansvaret för hur det sedan också går här i Sverige. Som rikt land har vi ett ansvar att hjälpa till. Men integrationen här i Sverige måste samtidigt fungera. En svår avvägning, men den måste göras.

Så har vi också fått en ohållbar situation där ett ”ja” inte alls innebär att man kommer in i samhället och snabbt lär sig svenska, börjar jobba, blir självförsörjande och bidrar till det gemensamma. Tvärtom förblir många bidragsberoende år efter år. Utanförskapet i våra förorter bär syn för sägen. Det håller inte i längden.

Inte heller betyder ett ”nej” på en asylansökan längre att man rättar sig efter beslutet och snabbt lämnar landet. Tvärtom kommer inom några år 90.000 personer med avslagsbeslut leva under jorden, i ett alltmer destruktivt skuggsamhälle. Det är som en stad av Eskilstunas storlek. Det håller inte heller i längden. När ett ”ja” blir risk för utanförskap medan ett ”nej” blir skuggsamhälle, har staten misslyckats med något fundamentalt.

Till dessa långvariga misslyckanden i migrationspolitiken måste vi nu lägga ännu ett:

Socialdemokraternas och Miljöpartiets hårt kritiserade lagförslag – att låta 9.000 ensamkommande unga i huvudsak män stanna i Sverige trots att de saknar asylskäl – får nu stöd även av Centern, och förslaget vinner därmed majoritet i riksdagen. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna drar dock slutsatsen av att det här är ett mycket dåligt förslag. Vi kommer att rösta nej. Även lagrådet har dömt ut förslaget på rent juridiska grunder, i ett historiskt kritiskt yttrande: ”Gränsen är nådd för vad som är acceptabelt” påpekar juristerna där.

Allt detta är naturligtvis djupt olyckligt. I sak – för att Sverige på nytt skapar osäkerhet om långsiktigheten och hållbarheten i svensk migrationspolitik. Det är inte vad vårt land nu behöver. Men också i form – för att svensk politik devalverar värdet av rättssäkerhet i lagstiftningen. ”Principlösheten är numera den enda kvarvarande principen i migrationspolitiken” som socialdemokraten Widar Andersson rätt träffande uttrycker det.

Detta är självklart också olyckligt för Alliansen. Det är inget att hymla om. Det är väl känt att det finns olika uppfattningar i migrationspolitiken, både inom den röd-gröna regeringen och mellan Alliansens fyra partier. Och just därför ser jag sedan länge behovet av en mycket långsiktig och blocköverskridande migrationspolitik, som i praktiken inkluderar både M och S. Jag tror i grunden att det fortfarande behövs.

Nu får i praktiken Miljöpartiet styra denna del av regeringens migrationspolitik, och Centern väljer att göra den till sin. Centerns beslut är deras och ansvaret för konsekvenserna ligger hos dem. Det betyder dock inte att Alliansen har gjort Centerns migrationspolitik till sin. Jag konstaterar att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har en annan uppfattning än Centern i denna fråga. Och att vår uppfattning inte ändras på grund av Centerns beslut.

Och av samma skäl som jag och Moderaterna naturligtvis aldrig skulle bilda eller ingå i en regering som inte klarar av uppgiften att föra en vettig ekonomisk politik, så kommer vi naturligtvis inte heller bilda en regering som inte kan föra en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Detta är inget hot, det är tvärtom ett löfte.

En röst på Moderaterna är alltså inte en röst på Centerns migrationspolitik. Alliansen är samtidigt mycket större än enbart just detta riksdagsbeslut. Och den saken har inte heller ändrats. Nu är det snart val. Ytterst är det väljarna som bestämmer.

Stor M-satsning på fler poliser och ökad trygghet

Idag presenterade Moderaterna en stor satsning på fler poliser. Rättspolitiske talespersonen Tomas Tobé och vår partiledare Ulf Kristersson höll presskonferens och levererade tydliga, konkreta, kraftfulla och finansierade förslag för fler poliser och ökad trygghet. Det finns en relativt stor enighet i svensk politik att det behövs fler poliser och ett bättre fungerande rättsväsende för att säkerställa ordning och trygghet i vårt land. Ska detta vara seriöst menat behövs dock konkreta förslag och det är just sådana som vi idag har presenterat från Moderaterna.

Alliansregeringen utbildade fler poliser och ökade antalet poliser från drygt 17.000 till 20.000 under våra år i regeringsställning. Nu minskar antalet poliser och allt för många poliser lämnar polisen. Samtidigt ökar befolkningen och det är inte en hållbar utveckling. Den grova brottsligheten har fått fäste i Sverige och utsattheten för brott mot person är den högsta på över tio år, en utveckling som vi måste bryta. Därför är vi tydliga och berättar vad vi vill.

Moderaternas satsning på fler poliser:

1️⃣ Vi prioriterar 10 000 fler polisanställda. 4,3 miljarder kronor satsas i budgeten för att möjliggöra detta.

2️⃣ Höjda löner för poliserna, så att fler ska vilja utbilda sig till polis och att fler ska vilja stanna i yrket.

3️⃣ Vi vill betala för polisutbildningen. De första fem åren som polis skrivs en femtedel av lånet av varje år. Efter fem år är hela lånet avskrivet. Vi vill även öppna polisskolor på fler orter.

För att detta ska bli verklighet behöver Sverige en ny regering som prioriterar fler poliser, lag och ordning.

 

Nu ska tjänstemannaansvaret återinföras!

Inte så ofta man som riksdagsledamot får sina motioner bifallna. Idag kommer dock riksdagen rösta för ett utvidgat och modernt tjänstemannaansvar där jag och många av mina moderata kollegor kommer att få våra motioner som vi skrivit om detta bifallna. Ett bra och glädjande beslut!

Läs min motion:
https://data.riksdagen.se/…/4A849F40-0C37-4905-AE37-AB50507…

Läs ärendet som handlar om att
– Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom ett utvidgat straffansvar för tjänstefel och tillkännager detta för regeringen.
https://data.riksdagen.se/…/54350076-9FE6-4BBB-81D0-D31ED89…

Förra veckan röstade ju socialutskottet också för min och andra moderaters motioner kring gårdsförsäljningen av öl och vin och den beslutar vi om i riksdagens kammare nästa vecka. Två bifallna motioner på två veckor för egen del. Nu kör vi! 🙂

Riksdags-JA till gårdsförsälning

Igår fattade riksdagens socialutskott ett historiskt beslut kring gårdsförsäljning. Det innebär att öl- och vinproducenter, om regeringen följer riksdagens beslut, kommer ges möjlighet att sälja öl och vin. Exempelvis gäller det alla de små mikrobryggerier som nu växer fram bland annat här i Värmland. Jag och flera av mina kollegor har drivit denna fråga och har motionerat om detta i riksdagen vid flera tillfällen. P4 Radio Värmland rapporterar om detta!

Osanningar och rena lögner från S och LO.

Det märks att det börjar närma sig val och uppenbarligen är Socialdemokraterna såväl som deras viktiga finansiär och fackliga gren LO desperata. Från Moderaternas sida har vi efterlyst bra politiska samtal där vi presenterar våra lösningar på dagens samhällsproblem. Det kommer alltid bli, och ska vara, diskussioner och ibland hårda debatter mellan politiska partier, men det är rimligt att kräva en grundläggande nivå och att det man säger har bäring på fakta och sanning. Där har Socialdemokraterna och LO de senaste veckorna dessvärre visat på motsatsen.

Utrikesminister Margot Wallström skriver i en tarvlig debattartikel, som inte på något sätt borde anstå en minister, på ett anklagande sätt och kräver besked av kring regeringsfrågan av Ulf Kristersson (M). Ulf Kristersson har vid flera tillfällen varit mycket tydlig i de frågor Wallström tar upp. Då jag är övertygad om att Wallström är förmögen att ta till sig dessa budskap får jag helt enkelt anta att det var ett taffligt försök att med felaktig information diskreditera politiska motståndare.

Strax för det att Margot Wallström skrev sin artikel hade hennes ministerkollega, försvarsminister Peter Hultqvist, skrivit en lika osaklig artikel där han helt bortser från fakta i frågan och går rakt emot det Moderaterna har föreslagit, vilket vi berättat om både före och efter artikeln och som vi gärna berättar om. Vårt mål är nämligen att prata om Moderaternas politik och hur vi vill lösa samhällsproblem. Socialdemokraterna och LO verkar också, i det närmaste besatta av att vilja prata om Moderaternas politik. Dessvärre utan koppling till verkligheten och våra riktiga förslag.

Här om dagen presenterade det socialdemokratiska fackförbundet LO valrörelsens lågvattenmärke så här långt. Det var en lögnaktig och direkt felaktig film som de lagt ut på youtube. Med de multimiljonbelopp som LO spenderar på Socialdemokraterna i valet, av sina medlemmars hårt inarbetade medlemspengar hade man hoppats att åtminstone sanningshalten skulle vara rimlig. Dessvärre förefaller denna förhoppning vara för mycket.

Är man medlem i LO och inte vill vara med och vare sig finansiera en Socialdemokratisk valseger eller en osaklig och smutsig valrörelse så är min uppmaning att man omgående begär utträde ur LO.

På tur till grannlandet

Bild: Norges statsminister Erna Solberg talar på Høyres landsmøte.

Befinner mig för närvarande i Oslo på landsmöte (partistämma) för Moderaternas norska systerparti Høyre. Landsmötet inleddes igår med tal av partiledaren och statsministern Erna Solberg. Det är intressant att följa diskussionerna och debatterna här och likheten mellan Høyre och Moderaterna är stor. För mig som värmländsk riksdagsledamot är det extra givande och bra att vara på plats. Norge och Osloregionen är ju så viktigt för Värmland, för våra jobb och för våra företag.

Att vara på plats här ger ju därtill mycket bra möjligheter till möten och nätverkande. Att prata med kollegor i det norska Stortinget och med ministrarna här om frågor som är viktiga för Värmland och Sverige och vad vi kan göra för att förbättra det som idag kanske inte fungerar så bra som vi vill är så klart i fokus. Att prata om hur vi kan förbättra kommunikationerna med de som är ansvariga för det. Vi behöver bättre vägar och snabbare tåg mellan Värmland och Oslo. Vi behöver också stärka upp det rättsliga samarbetet så att brottslig verksamhet som sker över den svensk-norska gränsen bättre kan bekämpas. Samarbete på sjukvårdsområdet där vi inte minst skulle kunna sälja mer sjukvårdstjänster från Värmland till Norge. För egen del som ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott blir det också mycket diskussioner om frågor kring just arbetsmarknad, företagande och integration.

Bild: Christian Holm Barenfeld, Erna Solberg, Anders Edholm, Elisabeth Bauer.

Ett år sedan terrorattacken!

Nu klockan 14.53 är det exakt ett år sedan den vidriga terrordådet i Stockholm där en ensam radikaliserad galning med lastbil körde in på Drottninggatan i Stockholm och mejade ned folk och skadade och mördade människor besinningslöst. Hela Sverige stannade upp, jag tror att de flesta av oss vet vart vi befann oss och vad vi gjorde just den tidpunkten. Mitt i allt kaos, i den enorma tragedin så kunde vi samtidigt se att folk hjälpte varandra, ställde upp för varandra och vi bestämde oss i det närmaste mangrant att terrorn inte skulle få ta vårt öppna samhälle ifrån oss.

Terroristen sitter nu i fängelse och rättegång pågår och dom är tänkt att meddelas innan midsommar. Låt oss hoppas att straffet blir långt och att vi slipper se denna person i frihet framgent. Vi får inte heller vara naiva och göra allt vi kan för att säkerställa att det inte sker igen.

Idag går tankarna så klart främst till offren och deras nära och kära. Samtidigt tänker jag på den fina uppslutning för att stå upp i mot ondskan och för att ta ställning för vårt öppna samhälle. Bilderna tog jag ett par dagar efter attacken och blomhaven får vara en symbol över den breda uppslutningen mot terrorn!

 

 


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop