Christian Holm Barenfeld

Utvisa inte arbetskraften.

Återigen kan vi i tidningar läsa om utvisningen av en person som arbetar, betalar skatt och utvecklar vårt land. Denna gången handlar det om start-up entreprenörern Hussein Ismail i Lund. Det är orimligt att vi utvisar personer som bor och arbetar i Sverige på grund av mindre missar eller andra mindre detaljer. Alliansen har krävt förändringar i lagstiftningen och har i riksdagens drivit igenom ett så kallat tillkännagivande till regeringen där vi kräver att regeringen agerar och agerar snabbare. Dessvärre är regeringen senfärdig i hanteringen och därmed kvarstår problemen och vi kommer dessvärre kunna fortsätta läsa om dessa olyckliga utvisningar. Arbetslinjen bör vara grunden också i vår migrationspolitik. Vi har inte råd vare sig moraliskt eller ekonomiskt att utvisa eftertraktad arbetskraft från Sverige!


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop