Christian Holm Barenfeld

Vedspisförbudet helt orimligt!

Nyligen kom beskedet från Boverket att nyinstallation av vedspisar kommer att bli förbjudet. Det kallas inte förbud, men resultatet innebär att det blir så, vilket är helt uppåt väggarna.

De nya utsläppskraven som införs, eller som det uttrycks på myndighetsspråk ”skärpta miljökrav på utsläpp och verkningsgrad”, är så högt satta att en normal vedspis inte klarar kraven.

Boverket hänvisar till EU-direktiv, men som så många gånger tidigare gällande olika EU-direktiv, så är jag helt övertygad om att myndighetens tolkning av direktivet är mycket mer långtgående än vad som krävs.

I tider när vi allt mer pratar säkerhetspolitik och hur vi ska höja den svenska beredskapen vid katastrofer eller i det allvarligaste fallet krig införs alltså förbud mot vedspisar. En vedspis kan i sådana situationer, i avsaknad av elektricitet, säkerställa möjlighet till matlagning såväl som att värma bostaden.


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop