Christian Holm Barenfeld

Flyg(s)kattens första värmländska offer!

Regeringens planerade flygskatt som införs den 1 april i år skördade idag sitt första offer. Den populära flyglinjen mellan Karlstad och spanska Alicante läggs ned på grund av flygskatten. Regeringen bedriver på allt för många plan en jobb och företagsfientlig politik som inte sällan drabbar landsbygdslän tydligast. Dagens besked besannar dessvärre dessa farhågor.

Flygskatten kommer med all sannolikhet visserligen minska flygandet i Sverige eftersom inrikesflyget skulle påverkas och flygbolag ändrar flygrutter så att långflygningar inte längre skulle utgå från Sverige utan från våra grannländer. Utsläppen skulle alltså minska i svenskt luftrum, men inte den totala mängden utsläpp inom EU då en nationell svensk flygskatt bara för med sig att andra länder kan öka sina utsläpp. Regeringens flygskatt gör därför ingen, eller på sin höjd bara marginell nytta för klimatet. Det har till och med regeringens egna experter konstaterat. Vad flygskatten däremot gör är att riskera att flytta svenska jobb och företag ut ur Sverige. I och med dagens besked är det våra värmländska kommunikationer som försämras och våra jobb, företag och vår besöksnäring som drabbas.

Införandet av flygskatten är alltså farlig för svenska jobb och företag. Den må låta och kännas bra, för vem vill inte minska utsläppen? Men enbart känslor räddar inte klimatet. Med flygskatten ger regeringen sken av att göra nytta för miljön trots att någon sådan nytta knappt finns. Flygskatten skapar en falsk känsla av handlingskraft samtidigt som den låter andra länder åka snålskjuts på svenskt klimatarbete. Dessvärre är mycket av den nuvarande regeringens ren plakatpolitik.

 


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop