Christian Holm Barenfeld

Jobb, språk & följa lagen – grunden för integration.

Sverige har genom åren tagit emot ett stort antal flyktingar, inte minst under flyktingkrisen 2015-2016. Det är viktigt att samtliga EU-länder tar ett ansvar när människor som flyr behöver skydd och det fungerar inte att bara några få gör det.

Sverige har dock som sagt tagit emot många redan och även om antalet minskat kraftigt nu kommer fortfarande många till vårt land. I Sverige tar det dock väldigt lång tid innan den som kommer hit kommer i arbete.

Skriver i NWT om vikten av en fungerande integration och hur jobb, språk och att de som kommer hit följer lagar och regler är grunden och en förutsättning för detta.


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop