Christian Holm Barenfeld

Vargjakten igång i länet!

Idag har licensjakten på varg i Sverige startat, så också här i Värmland. I Värmland gäller avskjutningen sex individer i Vimyrenreviret. I skrivande stund har två vargar skjutits i Värmland, varav en var drabbad av skabb.

Många, inte minst boende i mer vargtäta områden, hade önskat licensjakt på en större andel vargar och i fler delar av länet, detta med goda argument.

Jag tycker hur som helst att det är bra att jakten blir av. Att den beslutade jakten inte stoppades av överklagningar trots ivriga försök från vissa håll.

Vi moderater, tillsammans med övriga partier i Alliansen, har föreslagit att en ny jaktmyndighet ska ta över ansvaret för rovdjurspolitiken och att den myndigheten skulle vara placerad i Värmland och Karlstad.

Det är viktigt att i dessa frågor ha ett regionalt/lokalt perspektiv. Sverige ser i detta avseende olika ut på olika platser. I våra storstäder har man av naturliga skäl små problem med rovdjur. Men för alla svenskar som bor på landsbygden i områden med mycket varg eller andra rovdjur är situationen helt annorlunda. Vargarna lever dessutom i flock och då kan relativ små ytor bli myclet hårt utsatta av exempelvis varg.

Vi måste ha en rovdjurspolitik, och därmed också vargjakt, som fungerar, är trovärdig och som det finns en förståelse för i vårt land. Inte minst där rovdjuren finns.

Dessvärre förefaller nuvarande regering ha en helt annan uppfattning och miljöminister Karolina Skog (MP) vill till och med att antalet vargar i Sverige ska öka?! Detta framgick tydligt i en debatt i riksdagen före jul med miljöministern där jag och några moderata kollegor deltog.

Hur vargjakten nu förlöper går att följa på svenskjakt.se

 

 


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop