Christian Holm Barenfeld

Avskyvärda nazister och kommunister i Göteborg.

I Göteborg befinner sig nu en massa avskyvärda nationalsocialister när Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) demonstrerar. Det är faktiskt svårt att förstå hur någon kan vara så dum, ond och fylld av hat att man väljer att bli nazist. Vi bör alla ta avstånd från dem och stå upp mot hat och för öppenhet, frihet och demokrati.
 
Dessvärre finns, utöver ett stort gäng vanliga godhjärtade människor, bland motdemonstranterna personer och organisationer som är lika vidriga som nazidemonstranterna. Olika former av ytterlighetssocialister och kommunister. Även från dessa fähundar bör vi ta avstånd.
 
De må stå på olika sidor av barrikaderna, nazisterna och kommunisterna, men det är dessvärre mycket som förenar dem. Inte minst att de vill använda våld för att avskaffa demokratin. De önskar alla att kränka enskildas rättigheter och de vill skapa ett helt annat samhälle än dagens. Ett samhälle där demokrati, frihet öppenhet och tolerans helt saknas.
 
Det är dagar som denna som det känns extra viktigt att vara politiskt engagerad och stå upp för frihet och demokratiska principer och mot detta folkets avskum.


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop