Christian Holm Barenfeld

Moderaterna kräver fortsatt Peter Hultqvists avgång.


Har just skrivit under krav för att väcka misstroende mot försvarsminister Peter Hultqvist (S). Ingen ny information har tillkommit sedan i somras som förmildrar vare sig hans bristande ansvar och vår avsaknad av förtroende för honom. Därav finns ingen saklig grund för att inte kräva hans avgång.


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop