Christian Holm Barenfeld
Arkiv. augusti 2017

Löfven den enda som inte visste?

Säkerhetsskandalen på Transportsstyrelsen, det s k Transportgate, kryper allt närmare statsminister Stefan Löfven. Nu har det uppdagats att Stefan Löfvens statssekreterare Emma Lennartsson fått mer information än vad hon tidigare medgett. Frågan är vad som nu händer, men tror att detta kan vara inledningen på fortsättningen av vad som kommer prägla en stor del av svensk politik framåt.

Först visste nästan ingen någonting, men med tiden visar det sig att allt fler visste mycket mer. Nu alltså även statsministerns närmaste medarbetare. Frågan är ju nu hur ovetande statsministern faktiskt har varit.

Att statsråden Anders Ygeman och Anna Johansson fick sparken nyligen blir bevisat allt mer korrekt. Likaså att försvarsminister Peter Hultqvist ska göra detsamma. För detta måste dock riksdagen återsamlas. Frågan är nu hur länge statsminister Stefan Löfven kommer sitta kvar.

Med största sannolikhet är inte det sista sagt i denna fråga.

🇸🇪 Utlandssvenskar träffades i Stockholm.


Under förra veckan hade jag förmånen att delta vid föreningen Svenskar i Världens årliga möte och vid Utlandssvenskarnas parlament. Där diskuteras frågor som är särskilt viktiga från svenskar som bor i andra länder. 

Tillsammans med kollegor från riksdagens samtliga partier gavs vi också möjligheten att få delta i en debattpanel. 

Det var trevliga och givande dagar och utlandssvenskarna är en växande grupp av svenskar. Om kring sju procent av våra medborgare bor inte i Sverige. 

Föreningen Svenskar i Världen är en organsiation som jobbar med att informera om, bevaka och lobba för utlandssvenskars intressen. Det har de gjort sedan organisationen grundades 1938, så nästa år fyller de 80 år! 

En revolutionärkommunist bland utlandssvenskarna.


Befinner mig som jag skrev i mitt förra inlägg på möte med Svenskar i världen och Utlandssvenskarnas Parlament.
Här tas som sagt frågor som är viktiga för våra utlandssvenskar upp och diskuteras. 
Svenskar i Världen utser också Årets Svensk i Världen. Pristagare 2017 är tränaren för det svenska damlandslaget i fotboll, Pia Sundhage. En mycket skicklig fotbollstränare som nått stora framgångar och på det sättet varit en person som satt Sverige på kartan och lyft Sverige.

Pia Sundhage är inte bara fotbollstränare, hon framträder också regelbundet med revolutionärkommunister på Svenska Kommunistpartiets (tidigare KPML(r) ) möten. Det är alltså ett odemokratiskt parti som vill använda demokratin till att avskaffa den. De hyllar också blodtörstiga diktatorer runt om i världen, inte minst den nordkoreanske presidenten. Pia Sundhage har själv önskat få bli tränare för Nordkoreas landslag.

Tänk om hon hade varit sverigedemokrat. Det hade blivit en rejäl diskussion och sannolikt omfattande media kring detta. Än mer om man hyllat en nazist eller en IS-krigare. Media är med rätta obarmhärtiga om någon ställer upp för eller stöttar nazister. Det har jag full förståelse för och jag tycker att det är riktigt att det kritiseras, men att en lång rad av den svenska kändiseliten klarar sig från skarp kritik för gullande med kommunismen är helt oförståeligt. 

Jag tycker alltså att det är extremt anmärkningsvärt att det faktum att Sundhage är kommunist och/eller framträder med kommunistisk avsändare inte ifrågasätts. (Medlemslistor i partier i Sverige är inte offentliga.) Hon har dock varit prisutdelare vid fredsloppet, sjungit kampvisor och annat på Kommunsitiska Patiets träffar med mera. Det är ju faktiskt långt värre än om hon vore sverigedemokrat, det är fullt i klass med att vara nazist eller IS. 

Jag känner inte Pia personligen, hon kan vara trevlig, men genom sitt stöd för Kommunistiska partiet försvarar hon det onda, hon försvarar förtrycket och bidrar till människors ofrihet. Någon säger att hon inte är kommunist eller medlem i partiet. Det normala om man blir beskylld för att tillhöra eller stötta en extremiströrelse är att man offentligt dementerar och tar avstånd från dessa hemskheter. Har man en ledande roll och en roll som förebild för många blir detta än viktigare. Det gäller tveklöst för Pia Sundhage som är en förebild för många, inte minst unga fotbollstjejer.

Att föreningen Svenskar i Världen okritiskt väljer att hylla henne och ge henne pris känns därför både märkligt och pinsamt. Värdegrund torde ju vara hyggligt relevant. Det går att hylla personer för deras gärning, men i de lägena viktigt att ifråga sätta annat. 

Tidigare år har många personer, säkert med rejält varierande politiska bakgrunder fått detta fina pris. Förhoppningsvis har värdegrunden varit långt fräschare.

Närmare 700.000 svenskar bor utomlands.

Bild: Sveriges ambassadör i Frankrike, Veronika Wand-Danielsson inleder med exposé över situationen i Frankrike.Befinner mig idag och imorgon på ett intressant och trevligt möte arrangerat av föreningen Svenskar i Världen, Utlandssvenskarnas Parlament liksom föreningens årsmöte.

Närmare 700.000 svenskar bor utomlands och utgör därmed omkring sju procent av våra medborgare.

Vi moderater finns representerade med föreningar i en rad länder runt om i världen. Det gör vi för att vi vill hålla kontakten även med den del av befolkningen under kortare eller längre tider befinner sig i andra länder. För oss värmlänningar är det ju allra vanligast att bli boende i Norge, inte sällan i Oslo. Det är viktigt att även utlandssvenskarnas situation och synpunkter tas tillvara. Därtill har de ju också rätt att rösta i våra val.

Allt för få utlandssvenskar nyttjar sin rätt att rösta. Det vill vi i Moderater i Utlandet ändra på och gör därför en kraftsamling på detta. Vi finns också på facebook där vårt arbete kan följas.

Förenkla för små vattenkraftverk

Skriver idag med kollegorna i Värmlands Folkblad om den småskaliga vattenkraften. Det är en viktig fråga för en levande landsbygd, en viktig fråga för energiförsörjningen och inte minst för äganderätten. 

Bild: Hämtad från svenskvattenkraft.se

Även Löfven har svårt med historien


Det är svårt att ta statsminister Löfven på allvar. ”Vi hade en extrem situation 1992 när den borgerliga regeringen hade kapsejsat svensk ekonomi. Då gick Socialdemokraterna in och hjälpte till med fokus, vad gör vi bäst för Sverige, säger Stefan Löfven.” Socialdemokraterna styrde alltså landet i ett decennium innan, fram t o m hösten 1991. Tidigare har S själva tagit på sig ansvaret, men Löfven förefaller skriva om historien. Historiekunskapen inom S förefaller ha kapitulerat helt på flera områden.

”Tungt ansvar vilar på statsministern”

Hur tänker statsministern gällande frågor gällande säkerhetsskandalen och Säkerhetspolitiska rådet? Har det någon roll alls att spela om viktiga frågor som informationsläckorna på transportstyrelsen som rör rikets säkerhet inte alls diskuterats där. Skriver idag om detta i NWT. 

Inträdesjobb – för fler jobb och stärkt integration.

Igår presenterade Alliansen en gemensam reform som ett led i att bryta utanförskapet och minska jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda.

Sverige befinner sig nu i en högkonjunktur och jobben blir fler. För de allra flesta är Sverige ett väldigt bra land att bo och leva i och de som gått ur skolan med godkända betyg och de som är födda i Sverige har i hög grad jobb. Däremot kan vi se att allt fler utrikesfödda står allt längre från arbetsmarknaden och ett redan stort utanförskap växer sig allt större. Vi kan också se att många unga utan gymnasieutbildning hamnar i utanförskap. Moderaterna har tidigare föreslagit ett så kallat ”Förstajobbet-anställning” och idag presenterade hela Alliansen en reform med så kallade Inträdesjobb. Inträdesjobben är en ny anställningsform där jobb och utbildning kombineras. Arbete utgör 70 procent och så också lönen, övrig tid är till för att lära sig jobbet på jobbet. Det är ett av våra skarpa förslag för att hantera jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda, det är därför också en mycket viktigt reform för integrationen. Det bästa sättet att bli en del av det svenska samhället är genom arbete.

LO är inte seriösa!

Som ett brev på posten kom så klart kritik från såväl LO som deras politiska gren Socialdemokraterna. Näringsminister Mikael Damberg (S) rasar liksom LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som totalt tappar konceptet helt och kallar det ett övergrepp. På något sätt vill ju både han och Socialdemokraterna få det till att vi moderater i synnerhet och Alliansen i allmänhet skulle vilja sänka lönerna. Hade han kollat presskonferensen och lyssnat på vad som sades så hade han kanske förstått att så inte är fallet.

LO själva presenterade i våras sitt förslag om så kallade Utbildningsjobb. Vi moderater var positiva till att LO var konstruktiva och dessutom lade ett förslag som liknade vår Förstajobbet-anställning och nu Inträdesjobb. Som av en händelse var regeringen och Socialdemokraterna för detta förslag, men då sitter ju LO:s ordförande i Socialdemokraternas högsta ledning, det verkställande utskottet. Det hade ju varit trevligt om LO hade sett till sina medlemmar och potentiella medlemmar, alla de som kan få jobb, hellre än att först se till socialdemokratin och deras maktbas. Därtill blir det ju lite komiskt när LO inte tycker att politik och fackpamperi ska mixas. Men när LO är en del av socialdemokratin eller tvärtom så blir det partiet i första rummet, någonstans därefter kommer medlemmarna.

Dubbelfel av Berit Högman

Bild: Print screen svd.se


Socialdemokraternas Berit Högman är upprörd över att vi moderater KU-anmäler socialdemokratiska ministrar som inte gjort sitt jobb eller där i alla fall stora frågetecken kring hanteringen av säkerhetskrisen och situationen på Transportstyrelsen finns. Detta uttrycker hon i en intervju med Svenska Dagbladet.
Berit Högman borde inte oroas över Moderaternas och Alliansens agerande utan fokusera på allvaret i att regeringen inte har skött sitt jobb. Inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson tvingades lämna sina uppdrag och försvarsminister Peter Hultqvist kommer med stor sannolikhet avsättas när riksdagen samlas för öppnande i september. Det gör han, inte på grund av Alliansen och vårt agerande utan på egna meriter, för att inte ha tagit sitt ansvar och gjort sitt jobb. Han har själv medgett att han haft information om frågor rörande rikets säkerhet i omkring ett och ett halvt år, utan att meddela statsministern om det. Detta trots att han är försvarsminister och sitter i det säkerhetspolitiska råd som statsministern inrättat.
Det är varje riksdagsledamots ansvar att stå upp för rikets säkerhet och arbeta för Sveriges bästa. Vilken politisk inriktning det innebär beror ju så klart på vilket parti man tillhör. Det är dock inte Moderaternas och Alliansens uppgift att skydda en regering som inte gör sitt jobb. 

Därtill hamnar Berit Högman inte så lite fel  i intervjun när hon vill påskina att Alliansens misstroende mot den bristfälliga  S-regeringen skulle vara att vi vill skifta fokus i debatten av internpolitiska skäl. Hon försöker där göra en tafflig så väl som totalt felaktig parallell till Storbritannien och Falklandskriget under tidigt 1980-tal. Falklandskriget startades alltså inte av Margaret Thatcher för att hon hade inrikes problem. Det var den argentinska militärjuntan som invaderade Falklandsöarna och utlöste kriget. Det borde vara allmän kunskap. Berit Högmans uttalande är endera illvilja eller en avgrundsdjup historielöshet. För jag antar att det inte är en uppslutning bakom den tidigare argentinska militärjuntan från Berits sida, eller?

Åter till KU-anmälningar och frågan om den bristfälliga svenska regeringen. Vad som exakt kommer att ske och hur Konstitutionsutskottet bedömmer hurde skall hantera avseende de inkomna granskningsanmälningarna är det utskottet själva som avgör. Det är det alltså inte Socialdemokraternas vice gruppledare, Berit Högman, som gör.

Bild: Falklandsöarna
 

Bild: Margaret Thatcher & Christian Holm Barenfeld i London, november 2006.

(S)venska kyrkan spårar ur 🇮🇱🏳️‍🌈🇸🇪

(S)venska Kyrkan jobbar hårt på att minska medlemsantalet i kyrkan och positionera sig som en vänsterradikal rörelse. Förra veckan var biskopen Eva Brunne ute och tackade statsminister för hans ansvarstagande, när ministrar fick avgå på grund av att de inte gjort sitt jobb och regeringen granskas fortsatt för hanteringen i säkerhetskrisen. Självklart är ju biskopen engagerad sosse.

Nu är prästen Anna-Karin Hammar, som dessbättre inte blev biskop och förhoppningsvis inte blir det, ute och vevar och kritiserar Israels ambassad i Stockholm för så kallad ”pinkwashing” då de deltar i Stockholm Pride och står upp för HBTQ-personers rättigheter. Galet dumt! Samtidigt vurmar hon för Palestina. Där förtrycks bland andra HBTQ-personer, jämställdheten är inte heller ett paradnummer och inte heller demokratin. Självklart är även fru Hammar sosse.
Alla länder förtjänar kritik när de gör fel, så också Israel, men de är den enda fungerande demokratin i sin region och det förtjänar beröm. Att de står upp för HBTQ-personers rättigheter också.

Jag är medlem i Svenska Kyrkan och har många gånger funderat på att lämna den. Har dock tyckt att den ändå gör en del bra saker. Men med den partipolitisering och den framträdande socialismen i rörelsen blir frestelsen att lämna allt större. Motargumentet skulle vara att vara kvar och säkerställa att de vänsterradikalas position i kyrkan försvagas. Någonstans tar dock tålamodet slut.

Läs även klokt inlägg i Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/ovardiga-pinkwash-anklagelser-mot-israel/i/senaste/om/ledare


Foton: Printscreens från Israels ambassadör Isaac Bachmans facebook.


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop