Christian Holm Barenfeld
Arkiv. juli 2017

Tranportgate växer vidare


Förra veckan tvingades de två socialdemokratiska ministrarna Anders Ygeman och Anna Johansson att avgå då de inte skött sitt uppdrag som de borde har gjort och inte tagit det ansvar de skulle. 
Misstroendekrav kvarstår från oss moderater och den övriga Alliansen även vad gäller försvarsminister Peter Hultqvist på samma grunder. Även Sverigedemokraterna har meddelat att de stödjer misstroendet.

Det blir dessvärre allt tydligare att regeringen inte har koll på situationen och riksdagens konstitutionsutskott ska även kontrollera statsministerns agerande och givet vad som framkommer där får vi se vilka åtgärder som krävs därefter.

Kollegan Hans Wallmark (M) uttalar sig i dag och riktar ytterligare kritik mot regering från oss moderater då ny information om ytterligare bristande koll på läget framkommer.

Regeringen lämnar fortsatt mycket att önska, även i denna fråga.

Lite intressant i hela eländet är ju att Vänsterpartiet som försöker skylla regeringens brister på privatiseringar och outsourcing sägs ha lagt hela sitt medlemsregister och it-supporten hos amerikanska bolag. Dubbelmoral förekommer ofta och att leva som man lär är tydligen inte så enkelt för vänstern.

Socialismen dödar – även i Venezuela


I media i Sverige, såväl som i övriga världen, kan vi nu se skräckfyllda bilder och höra fasansfulla rapporteringar från förtryckets Venezuela. Igår hölls en folkomröstning på inititiv av den odemokratisk presidenten, Nicolas Maduro, om att införa en så kallad författningsförsamling som i grunden kommer frånta parlamentet all makt och göra till en fullblodsdiktator. Alla de 545 platserna råkade som av en händelse också gå just till representanter för presidentens socialistparti. Dessvärre har också en lång rad människor dödats i samband med valet och flera oppositionella har skjutits till döds, även barn har varit bland de som fallit offer för regimens brutalitet.

Det är viktigt att omvärlden nu protesterar kraftfullt. USA har fördömt det som sker i hårda ordalag, EU också om än möjligen något mer lågmält. Norges utrikesminister var tidigt ute i sin kritik och nu har också Sveriges utrikesminister som står bakom EU:s uttalande kritiserat händelserna. 

Jag har själv skrivit interpellationer (frågor)  i riksdagen till utrikesminister Margot Wallström (S) om situationen i Venezuela. Den senaste skrev jag i april och den skulle ha varit besvarad i början av maj. Dessvärre drar utrikesministerns svar ut anmärkningsvärt länge på tiden och hon har nu meddelat att hon avser besvara interpellationen den 31 augusti.

Det som förvånansvärt få i media noterar är att det svenska Vänsterpartiet officiellt tills nyligen formligen har hyllat den förtryckande regimen i Venezuela och många av deras ledande företrädare gör det fortsatt. Det är en skymf gentemot alla de som faller offer för förtrycket och mycket pinsamt för Sverige att sådant representeras i riksdagen och andra politiska församlingar.

Vänsterpartiets förstamajtåg där regimen i Venezuela hyllas.

Diktator Nicolas Maduro

Bild: Protester mot regimen i Caracas.


Bild ovan: Jag själv på plats utanför kampanjhögkvarter i regionen Carabobo i norra Vemezuela i december 2012. Regionen styrdes då av ett oppositionellt parti.

Nedan: Presskonferens efter möte med den regionala ledningen.

 Bild ovan: Jag tillsammans med oppositionspolitikerna Carlos Graffe till vänster och Julio Cesar Rivas till höger i Carabobo i april 2011. Nedan: Carlos Graffe och jag vid ett möte i London 2013. Julio satt under en tid i ett högsäkerhetsfängelse och har villkorlig dom riktad mot sig för att han arbetar mot regimen. Carlos Graffe sitter sedan några veckor fängslad och är satt i militärfängelse utan rätt att träffa familj och advokater.

Avgångskrav postat! 

Nu har jag postat begäran om extra sammanträde till riksdagen där jag yrkar på misstroendeförklaring mot infrastrukturministern, inrikesministern och försvarsminister. Detta gör vi då regeringen har dessvärre inte förmågan att hantera frågor om rikets säkerhet. Talmannen har krävt att 115 sådana ska inkomma skriftligt
Nu förväntar vi oss att statsministern meddelar att dessa tre ministrar avgår, vilket de alltså måste om en majoritet av riksdagens ledamöter så kräver.

Intressant är att det inte bara är Alliansen som vill se misstroende mot ministrar. Även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill det. Det innebär att det endast är de två regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som inte vill rikta misstroende mot ministrar i regeringen.

Alliansen riktar misstroende mot tre ministrar

På onsdagsmorgonen meddelade Alliansens partiledare att Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, efter den senaste tidens säkerhetsskandal, riktar misstroende mot de tre direkt berörda ministrar, infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist.

Att rikta misstroende mot dessa tre är helt naturligt och på presskonferensen och i debattinlägg motiveras varför. Skandalen inom Transportstyrelsen och dess tidigare generaldirektör Maria Ågren bröt mot lagen och Ågren dömdes senare för detta. De agerade som lett till säkerhetskrisen har riskerat enskilda individers såväl som rikets säkerhet. Anders Ygeman och Peter Hultqvist bekräftar att de känt till dessa uppgifter sedan början av år 2016 och Anna Johansson skyller fegt på sin sedan tidigare sparkade statssekreterare Erik Bromander. Trots att åtminstone inrikesminister Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist känt till uppgifterna har de enligt uppgift underlåtit att informera statsministern, de har inte informerat oppositionsledarna, ej heller riksdagens ledamöter eller svenska folket om de risker de utsatts för.

Självklart kan man inte i alla lägen säga allt offentligt när det gäller uppgifter om rikets säkerhet, men här framstår det tydligt att det snarare har varit ambitionen att tysta, sopa under mattan och säkerställa att detta inte slår tillbaka på den ansvariga regeringen. För hur tror ni informationen hade sett om uppgifterna inte blivit offentliga via media? Hade vi då fått höra något? Jag är tveksam.

I skrivande stund meddelas via medier att regeringen överväger att avgå. Det är ett alternativ de har och detta beslut ligger i statsministerns händer. I samma medieuppgifter görs gällande att Alliansen då är redo att ta över. Allt detta är så klart spekulationer. För egen del tycker jag dock att det är rimligt att Moderaterna och Alliansen och alla andra som gör anspråk på politisk makt måste vara beredda på att ta ansvar för Sverige och som det beskrivs ta över.

Det läge vi står inför nu är historiskt och allvarligt. Det allvarliga är dock inte om en oansvarig s-regering avgår, det oansvariga är det som de gjort och som lett fram till säkerhetskrisen som så ofta kallats #Transportgate. Det går inte som regeringen har gjort att delegera bort frågor som rör rikets säkerhet.

Denna text kommer med all sannolikhet kompletteras under dagen och troligen kommer även nya inlägg.

#Transportgate

Statsministerns presskonferens om IT-skandalen, #Transportgate”, har just avslöjats. Efter att ha hållit sig gömd ich tyst skullestatsministern slutligen ge besked.

Presskonferensen väckte dock snarare fler frågor än vad den gav besked. Noterbart var också att Löfven omgett sig av expertis i form av överbefälhavaren och Säpo-chefen samt den nya generaldirektören vid Transportsstyrelsen.

Ansvariga statsråd fick inte vara med. Såväl infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist lyste med sin frånvaro.

Såväl Anders Ygeman som Peter Hultqvist har medgett att de fick reda på skandalen i januari 2016, Anna Johansson säger sig ha fått reda på saker och ting först i januari 2017 och skyller detta på en tidigare sparkad statssekreterare. Den stora frågan var då när fick statsminister då kännedom om skandalen som kan ha utgjort ett direkt hot mot rikets säkerhet.

I direktsändning på presskonferensen meddelar Löfven att han fick informationen först i januari 2017. Det innebär i så fall att Anders Ygeman och Peter Hultqvist haftinformationen i ett år utan att informera statsministern. 

Endera talar inte statsministern sanning eller så har han inte koll på sin regering och frågor direkt kopplade till rikets säkerhet. Jag vet inte vad som är mest allvarligt!
Därtill finns många andra frågetecken som återstår för Löfven att besvara. Det framgick dock tydligt att statsministern blev märkbart irriterad när påläggskalven Ygeman ifrågasattes och han försökte då styra över ansvaret för misslyckandet på Anna Johansson. 

Sedan kom en massa kvalificerat dravel om besluts- och informationsvägar som var lätt förvirrande. Kollegan och tidigare ministern Tobias Billström redogör klokt på facebook för det orimliga i statsministerns resonemang. 

Frågan är vad som nu händer? Vilken eller vilka ministrar får gå? Eller är detta spiken i kistan för en regering som lämnar så mycket att önska på så många områden?

Regeringen har bokstavligen lyckats sälja ut Sverige!


Regeringen och dess stödparti, Vänsterpartiet, har kritiserat så väl Alliansen som valfrihet och privata initiativ inom välfärden.

Nu har densamma regeringen genom inkompetent agerande bokstavligen lyckats sälja ut i det närmaste hela Sverige. Uppgifter har läckt ut som gjorde att länder i Östeuropa kunde spåra personer med skyddad identitet, bepansrade fordon, efterlysta fordon och var och när värdetransportbilar kör. Uppgifter om hela Sveriges militära fordonsregister har enligt uppgifter läckt ut.

Transportstyrelsens upphandling har tveklöst varit helt oacceptabel och trots varningssignaler och påpekanden har regeringen undanlåtit att agera och inte heller informerat oppositionen. 

Detta är en sorgerlig och allvarlig praktskandal av enorma proportioner. Ansvariga statsråd har inte agerat och den ytterst ansvariga, statsminister Stefan Löfven, har varit helt tyst. Kanske har han semester? Men i ett sådant här läge kan inte statsministern gömma sig bakom andra skotträdda statsråd. Här krävs ett ledarskap som vare sig statsminister Löfven eller övriga regeringen tidigare har uppvisat.

Tiden för röd avgång bör komma allt närmare!


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop