Christian Holm Barenfeld

Nu blir Veterandagen äntligen allmän flaggdag!

Veterandag

Idag röstade vi i riksdagen igenom ett förslag som innebär att Veterandagen blir allmän flaggdag. Sverige har i över 60 år deltagit i internationella fredsinsatser världen över. Många gånger under mycket svåra förhållanden. Svenska veteraner, från såväl militära som civila myndigheter i Sverige, förtjänar både beslutsfattares och befolkningens respekt och stöd. Det är därför mycket glädjande att detta beslut nu har fattats. Så upp med flaggorna den 29 maj och visa våra veteraner den respekt de förtjänar!


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop