Christian Holm Barenfeld

Hela Sverige ska jobba!

Olssons Städ

Idag har jag tillsammans med mina värmländska partikollegor Pål Jonson och Marie Oudin presenterat Moderaternas vårbudgetmotion ”Hela Sverige ska jobba”. Givetvis är jag något partisk, men det är en mycket bra motion med tydligt fokus på arbetslinjen och ett tryggare Sverige. Vi lägger en budgetmotion som syftar till att det ska bli fler jobb och bättre integration och där poliserna ska bli fler och få mer resurser och försvaret ska stärkas och vi är tydliga med att vi vill se ett svenskt medlemskap i NATO. Alla som jobbar heltid kan räkna med en förstärkt inkomst, 500 kronor mer i plånboken varje månad. För dem med de lägsta inkomsterna blir det en rejäl skattesänkning och en rejäl inkomstökning. Jag redogör för delar av våra förslag nedan och mer detaljer hittar ni om ni klickar på denna länk.

✔️ Alla som har ett heltidsjobb får 500kr mer i månaden om Moderaterna vinner valet. Även pensionärerna får sänkt skatt. Dessutom får pensionärer som stannar kvar på arbetsmarknaden och jobbar en dubbel skattesänkning och det blir där till billigare att anställa dem. Regeringen höjer skatter och gör det dyrare att anställa.

✔️ Bidragen stramas åt och a-kassetiden kortas, sjukpenningen trappas ned och ett bidragstak införs så att bidragen inte kan överstiga för höga nivåer. Tillsammans med de skattesänkningar vi föreslår innebär det att det lönar sig bättre att arbeta. Regeringen gör det motsatta.

✔️ Bidragen stramas åt: a-kassan sänks, sjukpenningen trappas ned och ett bidragstak införs så att bidragen inte kan överstiga för höga nivåer. Tillsammans med skattesänkningarna gör detta att DET LÖNAR SIG BÄTTRE ATT ARBETA.

✔️ Vi gör stora satsningar på Polisen. Vi sparar in en del på bidrag och mycket annat. Vi sparar däremot inte på välfärdens kärnverksamhet så som vård, skola och omsorg. Det är åtgärder som är viktiga för att kunna prioritera att hantera de mest akuta problemen inom rättsväsendet i Sverige idag. Vi måste återupprätta rättsväsendets trovärdighet. Regeringen pratar om problemen utan att agera, vilket dessvärre inte löser dem.

Sverige står inför större utmaningar än på mycket länge. Vi har stora problem med integrationen som vi måste hantera. Vi vill inte bygga upp nya och värre utanförskapsområden, parallella samhällen och motsättningar. En viktig insats för att undvika detta är att minska arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes födda och se till att fler kommer i arbete totalt sett.

 

Mot Moderaterna och Alliansen står S, V, MP eller SD. De vill alla samma sak, de vill höja skatter och framförallt höja bidrag. Det är inte bra för Sverige!


Senaste inläggen.
Veterandagen. 29 Maj
Bloggat på nwt.se.
Desktop