Christian Holm Barenfeld
Arkiv. maj 2017

Facket i Göteborgs Hamn hotar värmländska jobb och företag

Nya Wermlands-Tidningen rapporterar idag om det besök jag gjorde i Göteborgs Hamn, tillsammans med ett gäng allianskollegor, igår. Självklart tog jag upp den för Vänersjöfarten så viktiga frågan om slussar i Trollhättan. En stor del av tiden gick också åt att till att diskutera den oacceptabla konflikten som Hamnarbetareförbundet bedriver. Det handlar i detta läge om förbättrade förhållanden för medlemmar, utan är en kamp om makten mellan LO-förbundet Transportarbetareförbundet och det mer revolutionära Hamnarbetareförbundet. Som kuriosa är genomsnittslönen för hamnarbetarna i Göteborg drygt 49.000 kronor per månad.

Om detta må (V)i berätta!


Idag fyller Vänsterpartiet 100 år. 100 år av stöd till diktaturer och förtryck. Det går att hitta många lik i garderoben när man pratar om partiets mörka historia där paritets och partiledarnas stöd till diktaturer och folkmord varit mer regel än undantag. Men liken i garderoben finns kvar och de blir fler:
Jonas Sjöstedt gick med i Kommunistisk Ungdom och VPK när partiet öppet hyllade och stöttade Sovjetunionen, DDR, Nordkorea och Kina.

Under mina år i riksdagen har jag debatterat situationen i Venezuela. Vänsterpartiet har helhjärtat stöttat regimen i landet, där förtrycket är omfattande, demokratin avskaffad och folket svälter. Riksdagsledamoten Ali Esbati är en av partiets Venezuelavänner, men han är tyvärr inte ensam. Många ledande vänsterpartister vurmar fortfarande för förtrycket även om partiledningen idag inte aktiv stöder Venezuelas ledning. 

Partiet har också stöttat den terrorklassade colombianska FARC-gerillan som genomfört terrordåd och begått andra grova brott mot mänskliga rättigheter.

Ali Esbati m fl har också stöttat den palestinska terrororganisationen PFLP.

1998 tog man officiellt ner porträtt av den sovjetiske diktatorn och massmördaren Lenin, även om uppgifter gör gällande att de satt kvar långt in på 2000-talet. 1998 var Jonas Sjöstedt Europaparlamentariker.

Partikanslietfastigheten på Kungsholmen är betald av diktaturpengar från Sovjetunionen.

Det moderna Vänsterpartiet är dessvärre inte så modernt. En stor del av dagens partitoppar engagerade sig när partiet fortsatte öppet stöttade och samarbetade med Stalin, Ceaușescu och Honecker. Även idag har de dock svårt hålla borta sitt stöd till dagens förtryckare. Det är samma kommunister här som där och i stor utsträckning samma kommunister nu som då. 

Om detta må vi berätta!

Moskéfrågan!

Moske

Idag kom så beskedet. Socialdemokraterna i Karlstad säger ja till bygget av en moské på Rud i Karlstad. Moderaterna har sedan tidigare varit tydliga med att vi säger nej till byggnation på den platsen. I media refererar bland annat oppositionsrådet Linda Larsson (S) till religionsfriheten och grundlagsskyddade rättigheter. Jag vill vara tydlig, både jag och Moderaterna i Karlstad värnar såväl religionsfrihet som övriga grundlagsskyddade rättigheter. Att få, eller få köpa kommunal mark är dock inte en sådan rättighet. Vi vill att den kommunala marken främst ska användas till byggnation av bostäder nu och framgent samt byggnader som det uppstår behov av när man bygger bostäder, inte minst olika välfärdsverksamheter. Det är detta som det beslut kommunfullmäktige har att fatta handlar om.

Därtill tycker jag i ett kommande skede, oavsett om det är Karlstad kommun som ska fatta beslutet eller någon annan myndighet att vi bör hålla koll på, även i detta fall, hur bygget är tänkt att finansieras och vart pengarna kommer ifrån. Det har jag skrivit tidigare här på bloggen. Därtill oroas jag över det faktum att Islamiska Kulturföreningen beskrivs som salafistisk och inte  vill kommentera detta, ej heller ta avstånd från det och inte heller fördöma sådana uppfattningar. Det skrev jag om senast igår. Jag tycker att detta är oroande och då spelar det faktiskt ingen roll var man vill bygga en sådan verksamhet. Man får ha uppfattningar, men då får man vara beredd på att få mothugg. Jag tänker personligen fortsätta att diskutera dessa frågor och tar gärna debatten i frågan.

Nu blir Veterandagen äntligen allmän flaggdag!

Veterandag

Idag röstade vi i riksdagen igenom ett förslag som innebär att Veterandagen blir allmän flaggdag. Sverige har i över 60 år deltagit i internationella fredsinsatser världen över. Många gånger under mycket svåra förhållanden. Svenska veteraner, från såväl militära som civila myndigheter i Sverige, förtjänar både beslutsfattares och befolkningens respekt och stöd. Det är därför mycket glädjande att detta beslut nu har fattats. Så upp med flaggorna den 29 maj och visa våra veteraner den respekt de förtjänar!

Hela Sverige ska jobba!

Olssons Städ

Idag har jag tillsammans med mina värmländska partikollegor Pål Jonson och Marie Oudin presenterat Moderaternas vårbudgetmotion ”Hela Sverige ska jobba”. Givetvis är jag något partisk, men det är en mycket bra motion med tydligt fokus på arbetslinjen och ett tryggare Sverige. Vi lägger en budgetmotion som syftar till att det ska bli fler jobb och bättre integration och där poliserna ska bli fler och få mer resurser och försvaret ska stärkas och vi är tydliga med att vi vill se ett svenskt medlemskap i NATO. Alla som jobbar heltid kan räkna med en förstärkt inkomst, 500 kronor mer i plånboken varje månad. För dem med de lägsta inkomsterna blir det en rejäl skattesänkning och en rejäl inkomstökning. Jag redogör för delar av våra förslag nedan och mer detaljer hittar ni om ni klickar på denna länk.

✔️ Alla som har ett heltidsjobb får 500kr mer i månaden om Moderaterna vinner valet. Även pensionärerna får sänkt skatt. Dessutom får pensionärer som stannar kvar på arbetsmarknaden och jobbar en dubbel skattesänkning och det blir där till billigare att anställa dem. Regeringen höjer skatter och gör det dyrare att anställa.

✔️ Bidragen stramas åt och a-kassetiden kortas, sjukpenningen trappas ned och ett bidragstak införs så att bidragen inte kan överstiga för höga nivåer. Tillsammans med de skattesänkningar vi föreslår innebär det att det lönar sig bättre att arbeta. Regeringen gör det motsatta.

✔️ Bidragen stramas åt: a-kassan sänks, sjukpenningen trappas ned och ett bidragstak införs så att bidragen inte kan överstiga för höga nivåer. Tillsammans med skattesänkningarna gör detta att DET LÖNAR SIG BÄTTRE ATT ARBETA.

✔️ Vi gör stora satsningar på Polisen. Vi sparar in en del på bidrag och mycket annat. Vi sparar däremot inte på välfärdens kärnverksamhet så som vård, skola och omsorg. Det är åtgärder som är viktiga för att kunna prioritera att hantera de mest akuta problemen inom rättsväsendet i Sverige idag. Vi måste återupprätta rättsväsendets trovärdighet. Regeringen pratar om problemen utan att agera, vilket dessvärre inte löser dem.

Sverige står inför större utmaningar än på mycket länge. Vi har stora problem med integrationen som vi måste hantera. Vi vill inte bygga upp nya och värre utanförskapsområden, parallella samhällen och motsättningar. En viktig insats för att undvika detta är att minska arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes födda och se till att fler kommer i arbete totalt sett.

 

Mot Moderaterna och Alliansen står S, V, MP eller SD. De vill alla samma sak, de vill höja skatter och framförallt höja bidrag. Det är inte bra för Sverige!

1:a maj, valfläsk, diktaturer och kommunism!

Röda fanor

Igår var det första maj och då är det varje plikttrogen socialdemokrats och politiker till vänster om dessas uppgift att marschera i förstamajtåg och lyssna på förstamajtal.

Det brukar röra sig om en rad löften som kostar pengar. Löften som de också gärna bryter och inte lever upp till. Men sedan 1890 har socialdemokrater protesterat runt om i landet, de allra flesta år emot sina egna socialdemokratiska regeringar, så också i år.

Ett intressant och bra löfte från statsminister Löfven i år var att regeringen vill återinföra de kömiljard som Alliansregeringen införde och som den nuvarande regeringen valde att avskaffa. Att Löfven tar Alliansens politik är bra för Sverige.

I övrigt har jag personligen lite svårt att se charmen i vajande röda fanor likväl som socialistiska kampsånger. I många delar av världen förtrycks fortsatt miljarder människor i socialismens och kommunismens namn, under röda fanor och till tonerna av samma kampsånger. Jag är övertygad om de svenska Socialdemokraterna inte vill stödja detta förtryck.

Även vissa rasister och nassar tog chansen och ge sig ut på gator och torg lite här och där i landet och skrika ut sina budskap. Dessbättre fanns stor upprördhet över detta. Antidemokratiska krafter ska alltid möta motstånd.

Däremot blir man ju både upprörd, förbannad och nästintill äcklad av att se hur vänsterpartister, partiet sitter ju som bekant i riksdagen, agerar stöd till regeringen och klarar inte av att hålla rent framför sin dörr och ta avstånd från kommunism, förtryck och diktatur. På bilden nedan ser vi flaggor från diktaturens Kuba, en banderoll med texten ”Venezuela är inget hot, Venezuela är ett hopp!”. I decennier har den socialistiska revolutionen pågått i Venezuela. Demokratin har krympt, media friheten minskat, oppositionen förtrycks och fattigdomen breder ut sig. I detta nu dör folk i Venezuela av såväl den förtryckande regimens våld och brott mot mänskliga rättigheter som till följd av den socialistiska politiken som gjort världens mest oljerika land utfattigt. Folk svälter av matbrist, elen ransoneras och är avstängd stora delar av dagarna, inflationen rusar, medicin saknas  och folk dör som flugor på sjukhusen på avsaknad av de flesta nödvändiga förnödenheterna. Så skulle det inte behöva vara. Det beror inte på finanskris, det beror inte på omvärlden, det beror på en förtryckande socialistisk regim som haft ett långvarigt stöd från bland andra det svenska Vänsterpartiet. Den senaste tiden har även vissa ledande företrädare för Vänsterpartiet släppt sitt stöd för denna hemska regim. Dessvärre har fortsatt många vänsterpartistiska företrädare svårt att dölja sin beundran över denna förtryckande regim. Det borde vara ett krav att Vänsterpartiet gör upp med sitt förflutna, tar avstånd från diktaturer som Kuba och Venezuela, men också rensar rent i sitt parti och tar avstånd från de företrädare som aktivt stödjer förtryckare. Även dessa antidemokrater bör möta motstånd, så också på första maj.

Jag har själv vid ett flertal tillfällen varit på plats i förtryckets Venezuela, träffat journalister och oppositionella och sett misären i landet. Jag har vänner som förtrycks, torteras och fängslas med jämna mellanrum. Inte för att de gör något fel, utan för att de står upp för sin rätt och står upp emot den förtryckande regimen. Inom kort kommer jag också återigen diskutera frågan om förtryckets Venezuela och vad Sveriges regering och utrikesminister Margot Wallström gör för att stödja demokratiska krafter och för att sätta press på regimen i landet.

SSU och dess ordförande Philip Botström vill, enligt uttalande igår, förbjuda nazister att demonstrera. I ett land med yttrandefrihet är inte detta helt okomplicerat. Att dessutom förespråka demonstrationsförbud för en odemokratisk och förtryckande ideologi (nazismen) samtidigt som man inte säger något om en annan förtryckande ideologi (kommunismen), blir både inkonsekvent och fel. Däremot bör såväl nazister som kommunister möta motstånd och folkets förakt.

Venezuelakommunister

 

 

Salafist javisst?

Moske

Idag rapporterar P4 Radio Värmland om Islamiska Kulturföreningen i Karlstad och dess eventuella kopplingar till salafister och mera extrema islamistiska företrädare.

Bland annat refererar Radio Värmland till en föreläsning av en saudiutbildad salafist, ”Den exemplariska kvinnan”, som uppmanar muslimska kvinnor att lyda sina män utan att säga emot:

”Hon får inte gå ut utan hans tillåtelse, för han har den rollen att vara en ledare”, sägs det i föreläsningen som ligger på en salafistisk websida, samt att den första och främsta plikten för en kvinna är att hon värnar mannens sexuella rätt, eller rätten mannen har när han kallar henne till sin bädd”.

Sådana ställningstaganden är givetvis helt uppåt väggarna tokigt och helt oacceptabla. Givet de uppgifter jag har kunnat ta del av via media har Islamiska Kulturföreningens talesperson Rauf Ahmadi inte velat kommentera föreningens inriktning, vilket jag anser är synd. Jag både hoppas och förutsätter att Ahmadi kraftfullt tar avstånd från liknande tokigheter.

Jag har tidigare uttalat mig och skrivit om moskéfrågan i Karlstad. Vi moderater har sagt nej till bygglov med placering på den aktuella kommunala marken på Rud av en rad anledningar. Det har inte att göra med Islamiska Kulturföreningens uppfattningar. Däremot bör så väl finansiering och uppfattningar finnas med i diskussioner vid senare tillfälle. Det har dock inget att göra med bygglov eller eventuella placeringar.


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop