Christian Holm Barenfeld
Arkiv. april 2017

Moskéfrågans sprängkraft

IMG_5944

Frågan om byggandet av en ny moské i Karlstad har varit omdiskuterad såväl i media som bland Karlstadborna. Frågan väcker känslig och det är därför extra viktigt och ha en seriös och saklig debatt.

Värmlands Folkblad skrev förra veckan om Karlstadmoderaternas ställningstagande gällande bygget av moské i Karlstad. Tankesmedjan Timbro är kritiska och jag bemöter deras synpunkter.

Vi har från Moderaterna i Karlstad tidigt och tydligt deklarerat att vi inte tycker att platsen för moské som diskuterats är lämplig. Det är det som beslutet som vi fattat nu gäller. Det handlar inte om huruvida vi ska säga ja eller nej till moské. Det finns moskéer i Karlstad redan idag. Grunderna till beslutet är inte, som Timbro skriver, svaga. Dels är min åsikt att den kommunala marken främst bör användas till bostads- och välfärdsverksamheter. Vi har också haft ett utökat samråd med Karlstadsborna där ovanligt många synpunkter inkommit. De gav en tydlig fingervisning. Jag tror att det är viktigt att vi i de lägen då vi inhämtar medborgarnas synpunkter också tar del av dessa och tar hänsyn till dem.

Sedan ska vi ju vara tydliga med att frågor om byggande av moskéer väcker känslor i samhället. Vi har religionsfrihet och den står vi upp för och den är liksom andra friheter viktig att värna. Samtidigt ska vi inte vara naiva och vi ska, även gällande denna typ av byggen, säkerställa att finansieringen är ok, att de som söker bygglov och vill driva verksamhet står upp för demokratiska värderingar och principer.

Detta är dock helt andra frågor än det vi nu har tagit ställning för inom Moderaterna i Karlstad och som vi vill att Karlstad kommun fattar beslut om. Vissa av dessa frågor ska hanteras av kommunen, andra åligger myndigheter på statlig nivå.

Jag hoppas att vi ska kunna ha en sansad debatt i denna fråga. Rädslan, men också problemen med islamister och islamisering ska inte underskattas. Det är stor skillnad på en troende muslim och en fundamentalistisk islamist. Här hoppas jag framgent att vi kan se mer av imamer i moskéer och andra företrädare för muslimska föreningar, tydligt ta ställning för öppenhet och demokratiska värderingar, men också kraftfulla fördömanden och avståndstagande från fundamentalister och salafister. De högre uppsatta männen inom muslimska rörelser kan ha en positiv roll som förebilder och goda möjligheter att påvisa att islamism, IS-ideologi och annat dylikt är förkastligt. Vore sannolikt även en god idé att även lyfta fram de muslimska kvinnorna. Vi vet också att Saudiarabien i många fall på olika sätt varit finansiärer av och styrande i moskéer och muslimska rörelser. Det är inte en hållbar och rimlig situation.

Detta tänker jag fortsätta diskutera. När det gäller bygglovs- och placeringsfrågan på Rud eller ej säger vi nej, men det bygger inte på dessa synpunkter, utan på de delar jag lyfte i början av detta inlägg. Delar av detta står också att läsa i artikeln i VF som har en något stark rubrik. 🙂

IMG_5946


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop