Christian Holm Barenfeld
Arkiv. mars 2016

Moderater i Utlandet

  

Gläds över att av Moderaternas partistyrelse ha utsetts till ordförande för Moderater i Utlandet tillsammans med min styrelse bestående av riksdagskollegorna Hans Wallmark, Tina Ghasemi, Michael Svensson, Isabella Hökmark, MUF:s internationella sekreterare Gustaf Göthberg och Anders Hedman med lång bakgrund i Moderater i Utlandet och också boende utomlands.
Drygt 660 000 svenskar bor utomlands, allt för få av dessa röstar, de som röstar röstar i stor utsträckning på oss moderater. 
Moderaterna har föreningar runt om i världen som gör viktiga insatser. Vi ska nu se till att växla upp detta arbete så att nuvarande föreningar växer, fler tillkommer. 

Det självklara målet är så klart att än fler utlandssvenskar ska rösta, men också att de i än högre grad ska ge Moderaterna sitt förtroende i kommande val.

Bor du själv i utlandet och vill engagera dig i Moderaterna? Tveka inte att kontakta mig!

christian.holm.barenfeld [at] riksdagen.se
  

Idag finns Bryssel i våra hjärtan

  
Man kan inte känna annat är oro och ilska över det bestialiska och urskillningslösa dödandet som terrorister idag genom självmordsbombare gjort sig skyldiga till i Bryssel. 

Att läsa om attackerna i Bryssel och oskyldiga resenärer på flygplats och tunnelbanan som berövats sina liv av dessa fähundar väcker många tankar och våldet kommer väldigt nära inpå. 

  
Tankarna går så klart till alla drabbade och deras anhöriga.

Jag är själv ofta i Bryssel, men idag har jag rest från Karlstad till riksdagen. Händelser som dagens gör mig än mer övertygad om att fortsätta att jobba för och stå upp för demokrati och frihet och emot vidrigheter så som dagens attacker i Bryssel. 

Dagens attacker är attacker på våra värderingar och vårt sätt att leva. Vi får inte låta dessa attacker, och de vidriga terroristerna som står bakom dem, stoppa oss eller vinna framgångar. 

Tack för förtroendet!

Just nu pågår Moderaterna i Karlstads årsmöte. Riksdagskollegan, tillika Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, Ulf Kristersson talar på mötet. 

Jag tackar alla medlemmar för förtroendet att åter ha omvalts till ordförande och lovar att tillsammans med min styrelse förvalta detta förtroende på bästa sätt.

Nu fortsätter vi arbetet för se till att återigen få förtroende att leda Karlstad och Värmland efter nästa val, men också för att lägga grunden för en moderatledd regering med Anna Kinberg Batra som statsminister. Sverige är i desperat behov av en regering som både har idéer och som tar initiativ och ansvar. Den nuvarande misslyckas på alla dessa punkter.

 

 Ovan: Ulf Kristersson 

 
 

Ska S pensionera bort arbetslösheten – igen?

Nu ska regeringen sänka åldersgränsen från 30 till 19 år för när man ska kunna få full sjukersättning, dvs förtidspension. Det föreslår socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

  
Den förra S-regeringen, ledd av Göran Persson, förtidspensionerade under sina sista 10 år 140 personer om dagen. Många av dessa var unga och vi vet att den som erhåller förtidspension har mycket liten möjlighet att någonsin komma tillbaka till någon form av jobb. Däremot försvinner de ur arbetslöshetsstatistiken och då kan S ge sken av att de sänker arbetslösheten. Problemet är att de också sänker sysselsättningsgraden. 

Alliansregeringen gjorde stora reformer på socialförsäkringsområdet och arbetsmarknadsområdet för att synliggöra männsikor och säkerställa att alla som har arbetsförmåga också ska få komma till sin rätt. Detta oavsett om förmågan är 100, 70, 50, 38 eller 18 procent. Var och en efter sin förmåga. 

  
Möjligen är inte detta optimalt för arbetslöshetsstatistiken och siffertrixande om man vill gömma människor. Men jag är övertygad om att det vore väldigt mycket bättre för den enskilde och för samhället.

Under Alliansregeringen ökade sysselsättningen med ca 350 000 personer samtidigt som antalet förtidspensionerade och långtidssjukskrivna minskade kraftigt.

S-regeringens förslag riskerar återigen att fösa ut människor i permanent utanförskap. Detta är ett mycket dåligt förslag.

Göteborg, mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Är just nu på plats i Göteborg dit jag och Niclas åkte igår. Bland annat står Öppna Moderater Västs årsmöte på agendan, dit jag haft förmånen att vara inbjuden att tala. Öppna Moderater är Moderaternas HBTQ-nätverk.

  
Mänskliga rättigheter, demokrati och alla människors lika värde är centrala frågor för oss moderater. Sverige är världens bästa, eller åtminstone ett av världens I särklass bästa, länder för HBTQ-personer att leva i. Alliansregeringen levererade mycket på omårdet och Fredrik Reinfeldt var den första statsminister som gick i prideparaden på Stockholm Pride, men hans regering levererade också mycket gällande lagstiftning på området. Inte minst gällande äktenskap, men också på en lång rad andra områden.

  
Den nya partiledningen under Anna Kinberg Batra är jag övertygad kommer leverera minst lika mycket. Vi gör mycket i dessa frågor i Sverige, EU liksom i övriga världen.

  

Foto: Hans Rothenberg

Hur som helst är dagens årsmöte med Öppna Moderater Väst en trevlig tillställning och mina riksdagskollegor från Göteborg, Cecilia Magnusson och Hans Rothenberg är på plats. Så även Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl som tillvardags är kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

  

Fredrik Saweståhl

Walk & Talk för företagande och entreprenörskap

Har en fantastiskt stimulerande dag tillsammans med många entreprenörer på Näringslivsforum Karlstad 100 grader idag. 

Entreprenörskap och företagande är det som skapar jobb i vårt land. Politiken kan bidra med att skapa verktyg och förutsättningar för ett bra företagsklimat.

Vi måste våga ta fight mot jantelagen och glädjas över de företag som går bra. Företagare måste få lyckas och då ska vi se positivt på det och vara stolta över det. Företagare måste också få misslyckas och resa sig igen och komma tillbaka igen och fortfarande tas emot med en positiv attityd.

För det är ju faktiskt så att kollar vi på de flesta av världens ledande entreprenörer med lyckade företag i sin portfölj så kan vi vara säkra på att ett eller flera av deras idéer, projekt och företag på väg mot framgång inte har lyckats, sannolikt har det dock stärkt dem och gjort dem till än bättre entreprenörer.

En sak är säker, Karlstads, Värmlands och givetvis även övriga Sveriges framgång och konkurrenskraft och därmed våra jobb är direkt beroende av våra företag och företagare. Fler lyckade företag och fler framgångsrika entreprenörer innebär fler jobb och ett bättre Sverige för alla.

  
Med dessa härliga entreprenörer fick jag nöjet att diskutera företagandets roll och villkor i någon timme.

  
Moderaternas Alexander Torin redogjorde för vad den grupp han var med i hade diskuterat gällande företagandets villkor.
  

Xmentor var också på plats.

  
Björne Svensson med kollegor från NWT på plats i montern på CCC.

Oreglerad arbetstid :)

Efter en lång dag som började med tidigt morgonmöte med EU-nämnden (se tidigare blogginlägg) och följdes av möte med Arbetsmarknadsutskottet och en rad andra intressanta möten samt lite kontorsarbete. Vid voteringen på eftermiddagen röstade vi moderater och en majoritet av riksdagens ledamöter ned ett förslag från regeringen att begränsa valfriheten och mångfalden inom välfärdssektorn. Ytterligare ett bakslag för regeringen som åter fick se sig överkörda.

  
Nu är jag på plats på kommunfullmäktige hemma i Karlstad. Jag konstaterar att Vänsterpartiet i Karlstad vänder sig emot de servicegarantier som vi har infört gentemot medborgarna som innebär att kommunen lovar att leverera inom en viss utsatt tid vad gäller besked bl a. Om inte utgår ersättning till den enskilde. Denna service och kvalitetsförbättring motsätter sig alltså Vänsterpartiet. 

Tidigt möte om flyktingkrisen

  
Tidigt nu på morgonen och i skrivande stund sammanträder riksdagens EU-nämnd för information och samråd med statsministern inför Europeiska rådets möte senare idag där EU:s stats- och regeringschefer träffas.

Flyktingsituationen och avtal med turkiet om återvändande av flyktingar i kombination hur EU ska avlasta Turkiet, ekonomiskt ersätta Turkiet samt en rad olika punkter. Svåra frågor, komplicerade förhandlingar och viktigt att säkerställa att internationell rätt efterlevs. En utmaning för EU och alla dess medlemsstater.

Detta påverkar självklart direkt också oss här i Sverige och Värmland. Sverige är ett av de länder som tagit emot ett stort antal asylsökande och många av dem finns nu i Värmland.

Mer info kommer efterhand då mötet fortlöper.

Debatt om första jobbet

Just nu pågår en aktuell debatt om vägen in på arbetsmarknaden här i riksdagens kammare. Bra och viktig debatt. Jag är möjligen hyggligt partisk. Men alla som lyssnar på debatten kan ju utan svårigheter konstatera fakta. 

Till skillnad mot statsministern levererar Anna Kinberg Batra konreta förslag på hur fler ska få ett första jobb.

Löfven var ett eko från för, bortom Palme och Per-Albin, tillbaka till Ådalen. Tyvärr glömde han lägga fram förslag för fler jobb. Den svenska modellen nämndes, men den innefattar uppenbarligen inte företagande om man lyssnar till Löfven.

Debatten kan ni följa på SVT alternativ direkt eller i efterhand på riksdagen.se

 
  

Regeringen prioriterar ned mänskliga rättigheter

ArafatCastroPalme

 

Mänskliga rättigheter och demokrati genomgår hårda prövningar i många delar av världen just nu. Samtidigt prioriterar den svenska regeringen ned mänskliga rättigheter i biståndet. Det kanske inte är det allra viktigaste, än viktigare är vilken politisk vikt regeringen lägger vid dessa. Palmetiden förefaller vara något av ett riktmärke för regeringens utrikespolitik, vilket jag tyvärr inte är säker på att det gynnar vare sig den demokratiska utvecklingen eller Sveriges tydlighet i frågor om mänskliga rättigheter. Johan Norberg noterar detta klokt i en krönika och ger en historisk tillbakablick i flera artiklar för en tid sedan.

Tyvärr förefaller regeringen och utrikesminister Margot Wallström se Palme som en förebild i utrikespolitiken. Den gamle Castro-kramaren Pierre Schori som i decennier froterat sig med diktatorer världen över återanvänds i diplomatin. Jag har svårt att se framgång i, än mindre känna stolthet över en återgång till Palmeeran.

En lång rad citat påvisar en enligt mig hyggligt allvarlig brist uppfattning om rätt och fel i demokratifrågor. Nedan syns ett axplock:

 • Detta är första gången en svensk regeringschef besöker Latinamerika. Jag har mött en kontinent där kraven på en förändring ljuder starka. Vad dessa länder begär är något ganska självklart: att själva få forma sin framtid, att skapa välstånd för sina folk på grundval av egen förmåga och egna naturresurser. I denna världsdel finns omätliga rikedomar i form av mänskliga och materiella resurser. Att frigöra dessa slumrande resurser är en väldig uppgift. En grundläggande förutsättning är att de används för de egna folkens välfärd. Det program för en ny ekonomisk världsordning, som FN:s generalförsamling antagit, är ett viktigt steg på väg mot ett världsomfattande samarbete mellan stater på rättvisa villkor. I Latinamerika tillhör Kuba de länder som länge gått i bräschen för sådana krav, och för en strävan till ekonomisk frigörelse, ”la segunda independencia”.
  Kära vänner, jag kan försäkra er att en växande svensk opinion med intresse och sympati följer denna strävan till interamerikansk solidaritet och oberoende. Det är en utveckling som borde välkomnas i alla länder, inte motarbetas. Ty så länge orättvisor, utsugning och misär råder kan ingen verklig fred och avspänning i världen uppnås.
  Får jag sluta med att tacka för att ha fått detta tillfälle att tala till Er, tillsammans med Fidel Castro, på denna historiska plats.
  Leve vänskapen mellan Sverige och Kuba! Leve solidariteten mellan folken! Leve det självständiga och oberoende Kuba!

  • Tal vid massmötet i Santiago de Cuba, 29 juni 1975. Källa: Tidskriften CubaNuestra.
 • [vad Kuba har lärt oss är att] förtryckarna till slut störtas, att folkets krav ej kan förkvävas.
  • Om Fidel Castros maktövertagande på Kuba. Med ”förtryckarna” åsyftas här Fulgencio Batistas regim och inte Castros. Uttalande i samband med tal vid massmötet i Santiago de Cuba, 29 juni 1975. Källa: Ahlmark, Per, Vänstern och tyranniet : det galna kvartsseklet, Stockholm : Timbro, 1995, s. 158, ISBN 9175662868.
 • En stor seger för folkens rätt att bestämma över sitt eget öde.
  • Olof Palme i en gemensam kommuniké tillsammans med Kubas ledare Fidel Castro i Havanna, 30 juni 1975, om Röda khmerernas maktövertagande i Kambodja. Källa: Ahlmark, Per, Vänstern och tyranniet : det galna kvartsseklet, Stockholm : Timbro, 1995, s. 159, ISBN 9175662868.
  • en vis och enkel man, som förenar det bästa i den asiatiska kulturen med det bästa i den franska kulturen
   • Om Vietnams premiärminister Pham Van Dong. Källa: Palme, Olof m.fl., Med egna ord : samtal med Serge Richard och Nordal Åkerman , Uppsala : Bromberg, 1977, ISBN 91-85342-32-7.

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop