Christian Holm Barenfeld

Moskéfrågans sprängkraft

IMG_5944

Frågan om byggandet av en ny moské i Karlstad har varit omdiskuterad såväl i media som bland Karlstadborna. Frågan väcker känslig och det är därför extra viktigt och ha en seriös och saklig debatt.

Värmlands Folkblad skrev förra veckan om Karlstadmoderaternas ställningstagande gällande bygget av moské i Karlstad. Tankesmedjan Timbro är kritiska och jag bemöter deras synpunkter.

Vi har från Moderaterna i Karlstad tidigt och tydligt deklarerat att vi inte tycker att platsen för moské som diskuterats är lämplig. Det är det som beslutet som vi fattat nu gäller. Det handlar inte om huruvida vi ska säga ja eller nej till moské. Det finns moskéer i Karlstad redan idag. Grunderna till beslutet är inte, som Timbro skriver, svaga. Dels är min åsikt att den kommunala marken främst bör användas till bostads- och välfärdsverksamheter. Vi har också haft ett utökat samråd med Karlstadsborna där ovanligt många synpunkter inkommit. De gav en tydlig fingervisning. Jag tror att det är viktigt att vi i de lägen då vi inhämtar medborgarnas synpunkter också tar del av dessa och tar hänsyn till dem.

Sedan ska vi ju vara tydliga med att frågor om byggande av moskéer väcker känslor i samhället. Vi har religionsfrihet och den står vi upp för och den är liksom andra friheter viktig att värna. Samtidigt ska vi inte vara naiva och vi ska, även gällande denna typ av byggen, säkerställa att finansieringen är ok, att de som söker bygglov och vill driva verksamhet står upp för demokratiska värderingar och principer.

Detta är dock helt andra frågor än det vi nu har tagit ställning för inom Moderaterna i Karlstad och som vi vill att Karlstad kommun fattar beslut om. Vissa av dessa frågor ska hanteras av kommunen, andra åligger myndigheter på statlig nivå.

Jag hoppas att vi ska kunna ha en sansad debatt i denna fråga. Rädslan, men också problemen med islamister och islamisering ska inte underskattas. Det är stor skillnad på en troende muslim och en fundamentalistisk islamist. Här hoppas jag framgent att vi kan se mer av imamer i moskéer och andra företrädare för muslimska föreningar, tydligt ta ställning för öppenhet och demokratiska värderingar, men också kraftfulla fördömanden och avståndstagande från fundamentalister och salafister. De högre uppsatta männen inom muslimska rörelser kan ha en positiv roll som förebilder och goda möjligheter att påvisa att islamism, IS-ideologi och annat dylikt är förkastligt. Vore sannolikt även en god idé att även lyfta fram de muslimska kvinnorna. Vi vet också att Saudiarabien i många fall på olika sätt varit finansiärer av och styrande i moskéer och muslimska rörelser. Det är inte en hållbar och rimlig situation.

Detta tänker jag fortsätta diskutera. När det gäller bygglovs- och placeringsfrågan på Rud eller ej säger vi nej, men det bygger inte på dessa synpunkter, utan på de delar jag lyfte i början av detta inlägg. Delar av detta står också att läsa i artikeln i VF som har en något stark rubrik. 🙂

IMG_5946

En värmländsk legend har gått ur tiden

IMG_5542

Under onsdagen nåddes vi av beskedet att Sven-Erik Magnusson gått bort. I över 60 år har han satt Värmland och värmländskan på kartan med sitt Sven-Ingvars.

En stor sorg för hela musiksverige och självklart samtidigt en stor sorg för hans familj och närstående.

Genom allt Sven-Erik Magnusson gjort genom året och den musikaliska skatt han lämnar efter sig kommer han leva vidare i värmlänningars såväl som övriga svenskars hjärtan, ja i viss mån också utanför våra landsgränser.

Som född och uppvuxen i Slottsbron på samma sätt som Sven-Erik Magnusson känner man ju kanske lite extra stolthet över vad Sven-Invars lyckats prestera genom åren.

IMG_5517

Bild: Stötte ihop med Sven-Erik Magnusson vid min svensexa i juli 2015 vid ett stopp på Sliperiet i Borgvik.

Försvar, säkerhet och rysk aggression.

VisbySäkpol2017

Bild: Deltagarna samlade i Visby vid Moderaternas och Jarl Hjalmarsons säkerhetspolitiska konferens.

Denna vecka har jag haft möjligheten att delta vid en säkerhetspolitisk konferens i Visby som Jarl Hjalmarsonstiftelsen och Moderaterna arrangerar. Vi har samlat dryga 30-talet intressanta deltagare och fokus är på de utmaningar som finns i vårt östra grannskap och hur Europa ska hålla ihop och hur frihet ska behållas där den finns och skapas där det idag är ofritt. Ryssland och Putinregimen är så klart centralt i denna diskussion, liksom diskussioner om den nya amerikanska administrationen och president Trump. Ukraina, Vitryssland, Georgien och andra länder som direkt drabbas av de ryska aggressionen diskuteras så klart i hög grad under dessa dagar.

Oron i vårt närområde är allvarlig och det är viktigt att vi har en bra försvar och en god försvarsförmåga, men också att vi samarbetar och är välinformerade om läget och även vad som pågår ”bakom kulisserna”. Konferenser som denna är ett bra sätt att lära mer och kunna diskutera, vrida och vända på dessa komplicerade och i många fall oförutsägbara frågor.

Många intressanta inlägg och föredrag och bra diskussioner. Bland deltagarna återfinns två tidigare regeringschefer, tidigare statsminister Carl Bildt och Rysslands tidigare premiärminister Mikhail Kasyanov. Andra deltagare och talare är Anna Kinberg Batra, Ukrainas vice premiärminister Ivanna Klympush-Tsintsadze, partiledarna från våra systerpartier i Litauen, Gabriellus Landsbergis, och Estland, Margus Tsahkna, som också är landets försvarsminister, rådgivare till tidigare amerikanska presidenter, ambassadörer och en rad specialister på olika områden i regionen.

Också Zhanna Nemtsova, dotter till den tidigare oppositionsledaren Boris Nemtsov som avrättades i Moskva för två år sedan, är på plats. Boris brukade delta på våra säkerhetspolitiska konferenser här i Visby varje år. Den sista gången många av oss träffade honom var i oktober 2014 då han för sista gången var på plats här i Visby. Den 27 februari 2015 avrättades han på öppen gata utanför Kreml.

Nemtsov

Bild: Möte med Boris Nemtsov i Moskva hösten 2012 då jag besökte honom tillsammans med partikollegor från olika delar av världen.

Dags att kräva svar av Margot Wallström (S)

img_2486.jpg

Bild: Vitrysslands diktator Aleksandr Lukasjenko

Under många år har Sverige varit ledande inom EU, delvis tillsammans med Polen, att driva frågan om krav på mer öppenhet och frihet och ett stop för kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och förtryck av oppositionella och journalister m fl i Vitryssland (Belarus), landet som ofta kallas Europas sista diktatur. Vi har också varit drivande i frågan om kraftfulla sanktioner mot regimen och president Lukasjenko om de inte upphör med förtrycket. Dåvarande utrikesminister Carl Bildt (M) hade frågorna om Vitryssland och övriga länder i det som kallas det Östliga Partnerskapet och den negativa politiska utvecklingen i Ryssland, högt på agendan och fick starkt stöd av övriga EU för denna politik.

Sedan hösten 2015 har dock tonen inom EU förändrats rejält, sanktioner har lyfts och man påstår sig ha sett förbättringar i landet. Dessvärre är det svårt att få svar på vari dessa förbättringar består av. Sanktionerna byggde på att landet hade politiska fångar, att de inte har någon fri media och att vallagen är utformad på ett sätt som i grunden hindrar fria och demokratiska val. De politiska fångarna släpptes, liksom de brukar göra, innan det hölls val i landet hösten 2015, men på de andra punkterna har vi inte sett några förbättringar. Därtill har förtrycket av oppositionella fortsatt på olika sätt.

De senaste dagarna, sedan förra veckan, har omfattande gripanden och fängslanden av oppositionella ledare, journalister och andra frihetsförsvarare skett. Tystnaden från den svenska regeringen och utrikesminister Margot Wallström (S) har dock varit oroande tyst. Först idag kom ett twitterinlägg från Wallström att hon oroas av situationen och att fångarna måste släppas. Det är bra. Men frågan är vart Sveriges röst i dessa frågor tagit vägen. Jag oroas och befarar att Sverige tappar ledningen i denna fråga och därmed påverkansmöjligheten. Därför har jag skrivit en interpellation till Margot Wallström i frågan för att få upp den på den politiska agendan och få tillstånd en debatt i riksdagen.

 

Från ladugård till Rolls-Royce

Ladugård Kristinehamn

Bild fr v: Christian Holm Barenfeld, Stina Höök, Birger Hedberg & Pål Jonson

Under måndagen besökte jag tillsammans med partikollegorna Stina Höök och Pål Jonson företagen Västanås Gård AB och Rolls-Royce i Kristinehamn. Ett lokalt företag som bland annat producerar kött och mjölk samt bedriver jord och skogsbruk. En viktig del av Värmländskt näringsliv, viktigt för våra öppna landskap och skogar och inte minst för miljön. Det andra företaget, Rolls-Royce, ett multinationell företag världsledande inom propellertillverkning med viktig forskning förlagd till Kristinehamn.

Det är härligt när man reser runt i Värmland att se vilka driftiga människor, vilken kompetens och vilka möjligheter vi har runt om i vårt län. Med tanke på den diskussion där en storstadsakademiker, mycket baserat även på faktafel, beskrev bland annat Värmland som skräpyta är det viktigt att ta vara på alla dessa möjligheter. Därtill krävs så klart en politik som skapar förutsättning för fortsatt utveckling och myndigheter som har fokus på tillväxt i vårt län. Därför lovar jag att varje dag jobba så hårt jag bara kan för att Sverige ska få en ny regering!

 

Rolls Royce

Bild fr v: Christian Holm Barenfeld, Pål Jonson, Stina Höök, Göran Grunditz & Magnus Karlsson

Pinsamt Byggnads!

PussyHat

Fackförbundet Byggnads, vars styrelse består av 100 procent män, gick på Alla kvinnors dag (8 mars) ut i någon form av misslyckad manifestation där de fotat sig själva iförda rosa så kallade ”Pussy Hats”. Med detta ville de slå ett slag för jämställdheten. Det är alltså förbundet som är för kvotering i bolagsstyrelser, men där de 100 procenten män i styrelsen är emot kvotering i den egna rörelsen. Ja Byggnads lilla upptåg är så fel på så många sätt. Pinsamt är nog bästa ordet att beskriva det hela med. Skämskudden fram go vänner!

Arbete och integration från A till Ö

AtillÖ

Idag besökte jag, tillsammans med min riksdagskollega och Moderaternas talesperson i arbetsmarknads- och integrationsfrågor Elisabeth Svantesson och vårt oppositionsråd Marie Oudin, företaget A till Ö i Kristinehamn som arbetar med att få personer som står långt i från arbetsmarknaden i jobb. Nya Kristinehamns-Posten skriver om detta.

Bland de som deltar och får stöd finns allt ifrån de som av olika anledningar varit utanför arbetsmarknaden under lång tid, till personer som relativt nyligen kommit till Sverige. Att arbeta och få en lön är viktigt både för självkänslan och den egna ekonomi såväl för samhällsekonomin i stort. För integrationen för de som kommit till vårt land är det en nyckelfaktor!

Värmland måste utvecklas – inte avvecklas

Tillsammans med partikollegorna Stina Höök och Pål Jonson har jag skrivit brev till landshövdingen för att diskutera de viktiga frågorna om Värmlands utveckling och att vi arbetar på ett sådant sätt att hela vårt län kan utvecklas. Om detta rapporterar media i länet. Såväl NWT och VF som SVT Värmlandsnytt och P4 Radiovärmland.

Regeringen bör sätta stopp för hamnuthyrning till Ryssland.

IMG_4812

Kommunstyrelsen i Karlshamn i Blekinge vill fatta beslut om att hyra ut sin hamn till företaget Nord Stream som ägs av Gazprom som i sin tur ägs av den ryska staten och där med kontrolleras av den auktoritäre president Putin.

Regeringen verkar nu ge vika för den socialdemokratiske kommunstyrelseordföranden i Karlshamn. Denne förefaller inte se någon risk med att hyra ut hamnen till ryska staten.

Det borde vara en självklarhet att säga nej till denna ryska förfrågan. Det gjorde efter hårda påtryckningar S-styret på Gotland före jul. Har Stefan Löfven, Peter Hultqvist och Margot Wallström tappat greppet om sitt parti? Är dessa tre ministrar ens överens i frågan? Hultqvist och Wallström brukar ju inte alltid dra jämt och inte sällan verkar Wallström vilja ha mer av dialog med och mindre hårda krav på bland annat Ryssland.

Nu hoppas vi att det ändå blir ett nej i frågan. Det omvända skulle göra det än mer viktigt att snarast få en annan regering på plats för vårt land. Det skulle möjligen också kunna sägas aktualisera nedanstående valaffisch från ett val för nästan 90 år sedan.

IMG_4798

Trump – verkar bli lika illa som befarat

IMG_4808

Det har bara gått drygt en vecka sedan Donald Trump tillträdde presidentposten i USA och därmed blev världens mäktigaste person.

Det är ingen hemlighet att jag hela tiden hoppats att Donald Trump inte skulle vinna valet. Anledningarna till detta var många. Han är frihandelsmotståndare, han har en aggressiv framtoning och ett förhållningssätt som jag inte anser är värdig en president i ett demokratiskt land.

Hittills har han bland annat hunnit med att meddela att frihandelsavtalet TPP ska rivas upp, han stoppar också all form av invandring och besök från Iran, Irak, Syrien, Somalia, Sudan och Libyen under minst 90 dagar, han har meddelat att en mur ska byggas mot Mexico och att Mexico ska betala för den och han uttrycker oroande band med den ryske presidenten Putin.

Det är de amerikanska medborgarna som väljer sin president, det är deras rättighet och Trump blev deras val. Inte desto mindre förefaller galenskaperna från valrörelsen bestå efter tillträdet. Det är förvisso normalt bra när politiker efter ett val gör vad de i valrörelsen sa att de skulle göra. Är inte säker på att detta var vad väljarna ville ha.

Däremot är det ju ett underbetyg för tilltron till det politiska etablisemanget. På detta behöver vi nog fundera på även här i Sverige. Det är ju faktiskt så att förtroende är något man förtjänar, inte något man bara får.

Senaste inläggen.
Desktop