Christian Holm Barenfeld

Regeringens ”krigsförklaring” mot valfrihet och friskolor.

Nu vill regeringen med stöd av Vänsterpartiet avveckla valfriheten inom välfärden. Det gör man genom att införa ett förbud för vinster för välfärdsföretag. Det är priset när statsminister Stefan Löfven och regeringen för att säkra sin makt gör upp med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet styr dessvärre regeringen i frågor om välfärden.

Hälso- och sjukvårdsföretagen fredas från förbudet då regeringen inser att förslaget slår undan benen för privata alternativ och att man inte skulle klara sjukvården. Dessvärre förefaller de strunta i alla de hundratusentals elever som går i friskolor, de äldre som bor på äldreboenden som drivs av privata omsorgsföretag.

Det blev extra tydligt när socialminister Annika Strandhäll uttalade sig i höstas. – Jag ser inte framför mig ett förslag som kommer att leda till att vi inte har några privata intressenter inom hälso- och sjukvården. Däremot är det viktigt att resurserna nyttjas för det som de är avsedda för”. Det är ett uttalande som också vi moderater ställer oss bakom. Dessvärre tar nu även Annika Stranshäll strid mot alternativ i alla andra delar av välfärden.

Att Vänsterpartiet jublar är inte så svårt att förstå. De har ju reformerat sig i den bemärkelse att de tagit bort ordet kommunisterna ur sitt partinamn, men för att citera deras förre partiordförande är de fortsatt trogna dess ideal. Marknadsekonomi och en fri marknad är helt enkelt inte deras grej.

Det skulle vara intressant att höra de frihetligt sinnade delarna av Miljöpartiet, som brukar gilla valfrihet och alternativ, säger? Likaså finns det ju ett antal socialdemokrater som insett att valfrihet och mångfald är bra.

Dessbättre är sannolikheten att regeringens förslag antas i riksdagen minimal. Eller för att citera SVT:s Mats Knutsson så sannolikheten ungefär lika stor som att påven gifter sig. Jag lovar att i riksdagen göra vad jag kan för att stoppa regeringens tokigheter.

Dagens besked från regeringen är inget annat än en krigsförklaring från dem mot valfrihet och en mångfald av utförare inom välfärden.

Det viktiga i denna fråga är ju att vi har kvalitet i välfärden. De företag som bedriver verksamhet ska självklar prestera för att få betalt och ska de göra vinst krävs att de levererar. Men till skillnad mot Jonas Sjöstedt så anser jag det vara bra når företag går bra. Då kan de nämligen utvecklas, växa, anställa fler och fokusera på att förbättra sin verksamhet.

Kvalitet ska alltid stå i centrum och Vänsterpartiet och regeringen kommenterar inte någonting kring kvaliteten vare sig i den offentliga sektorn eller den privata inom välfärden. Känns som att vi borde avsätta en budgetpost för att utbilda vänstergänget i svensk politik i grundläggande företagsekonomi.

Partiledardebatt

I skrivande stund pågår 2018 års första partiledardebatt i riksdagen. Ulf Kristersson presenterar tydliga förslag för en politik för fler jobb, bättre integration med fokus på språk, jobb och att svenska lagstiftning och regler gäller alla. Krafttag mot gängkriminaliteten, skärpta straff för våldsbrott och satsningar på hela rättsväsendet. Inte bara polisen utan också på övriga delar av rättskedjan. 

Det är en Allians med en gemensam vision om en ny regering med en tydlig politik som talar i debatten. Ulf Kristersson tillsammans med Allianskompisarna Annie Lööf (C), Jan Björklund (L) och Andreas Carlsson* (KD) presenterar en klar bild för en ny hamdlingskraftig regering. Just en sådan regering som vårt land behöver.

Nu är jag förvisso något partisk, men den bild som målas upp av de två regeringspartierna S och MP och deras stödparti V känns vare sig enig, tydlig eller visionär. De känns helt enkelt trötta och visionslösa!

* Andreas Carlsson är gruppledare för KD, men deltar i partiledardebatten då partiledaren Ebba Busch Thor inte sitter i riksdagen.

Turism, Branäs och lite ledighet!

Hade i helgen nöjet att vara lite ledig, besöka Branäs och åka lite slalom, kolla in after-skin och njuta av den härliga naturen och denna fantastiska skidanläggning som växer så att det knakar.

Växer så att det knakar gör den värmländska besöksnäringen. När fler turistar här i Värmland blir jobben fler, tillväxten högre och möjligheten till en bättre välfärd mycket bättre. När fler åker skidor i till exempel Branäs, när fler går på after-ski, när föer åker hundspann och övernattar på plats, ja då skapas jobb och tillväxt. Branäs växer också så att det knakar. Varje gång jag kommer dit konstaterar jag att det hänt en massa positiva saker. 

I höstas var jag där på besök och lyssnade på företagets expansionsplaner, nu var jag där och roade mig. Båda gångerna kunde jag dock konstatera att sådan här verksamhet behöver vi mer av. Vi behöver mer besöksnäring, fler jobb och bättre tillväxt. Genom att vara på plats, njuta av naturen och utbudet så kan man faktiskt vara med och bidra till detta. Konsumtion, jobb och tillväxt – ja det skapar utveckling och välfärd!

Flyg(s)kattens första värmländska offer!

Regeringens planerade flygskatt som införs den 1 april i år skördade idag sitt första offer. Den populära flyglinjen mellan Karlstad och spanska Alicante läggs ned på grund av flygskatten. Regeringen bedriver på allt för många plan en jobb och företagsfientlig politik som inte sällan drabbar landsbygdslän tydligast. Dagens besked besannar dessvärre dessa farhågor.

Flygskatten kommer med all sannolikhet visserligen minska flygandet i Sverige eftersom inrikesflyget skulle påverkas och flygbolag ändrar flygrutter så att långflygningar inte längre skulle utgå från Sverige utan från våra grannländer. Utsläppen skulle alltså minska i svenskt luftrum, men inte den totala mängden utsläpp inom EU då en nationell svensk flygskatt bara för med sig att andra länder kan öka sina utsläpp. Regeringens flygskatt gör därför ingen, eller på sin höjd bara marginell nytta för klimatet. Det har till och med regeringens egna experter konstaterat. Vad flygskatten däremot gör är att riskera att flytta svenska jobb och företag ut ur Sverige. I och med dagens besked är det våra värmländska kommunikationer som försämras och våra jobb, företag och vår besöksnäring som drabbas.

Införandet av flygskatten är alltså farlig för svenska jobb och företag. Den må låta och kännas bra, för vem vill inte minska utsläppen? Men enbart känslor räddar inte klimatet. Med flygskatten ger regeringen sken av att göra nytta för miljön trots att någon sådan nytta knappt finns. Flygskatten skapar en falsk känsla av handlingskraft samtidigt som den låter andra länder åka snålskjuts på svenskt klimatarbete. Dessvärre är mycket av den nuvarande regeringens ren plakatpolitik.

 

Trump, twitter & tokigheter!

Bildresultat för donald trump

Det är lätt att bli oroad, upprörd och till och med lätt förskräckt när man lyssnar till USA:s president Donald Trump, inte minst om man följer hans twittrande. De senaste dygnen är inget undantag när han kommenterar sin egen mentala hälsa och beskriver sin egen förträfflighet är inget undantag.

Om man är mentalt stabil – måste man då berätta detta för folk? Bara en fundering!

Får mig att tänka på detta citat av den briljanta Margaret Thatcher; ”Power is like being a lady… if you have to tell people you are, you aren’t.”

 

Självklart finns presidenter som oroar långt mer än Donald Trump på många sätt. Men de representerar normalt sett länder med tveksamma demokratiska system och är oftast valda i icke demokratiska val. Skillnaden är att Donald Trump representerar det land som brukar vara symbolen för frihet och demokrati. Han är en demokratiskt vald president, men beter sig ofta på ett oroande sätt. Dessbättre har USA en konstitution som är stark och som också förhindrar att en president kan agera hur som helst. Det är en viktig skillnad jämfört med exempelvis Ryssland.

Jobb, språk & integration på schemat

Relaterad bild

Nu har det politiska arbetet dragit igång på allvar igen efter juluppehållet. Riksdagen öppnar formellt nästa vecka så denna vecka finns goda möjligheter att göra besök i valkretsen.

Idag stod jobb, språk och integration i fokus när jag besökte företaget Radix Kompetens i Karlstad som jobbar med utbildningar och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag av bland annat Arbetsförmedlingen och Karlstad kommun. Integrationsfrågorna är som jag skrivit om nyligen här på bloggen mycket viktiga och väldigt angeläget att vi lyckas hantera. Språk, jobb och att följa lagar är grundläggande i detta.

 

Jobb, språk & följa lagen – grunden för integration.

Sverige har genom åren tagit emot ett stort antal flyktingar, inte minst under flyktingkrisen 2015-2016. Det är viktigt att samtliga EU-länder tar ett ansvar när människor som flyr behöver skydd och det fungerar inte att bara några få gör det.

Sverige har dock som sagt tagit emot många redan och även om antalet minskat kraftigt nu kommer fortfarande många till vårt land. I Sverige tar det dock väldigt lång tid innan den som kommer hit kommer i arbete.

Skriver i NWT om vikten av en fungerande integration och hur jobb, språk och att de som kommer hit följer lagar och regler är grunden och en förutsättning för detta.

Lagstiftning behövs om strejkrätten

Göteborgs containerhamn och företaget APM Terminals som står för driften av den är sedan länge drabbat av en helt orimlig konflikt mellan två fackförbund. Det handlar inte om att företaget gjort fel utan om en fight mellan två fackförbund. Ett av dem mer revolutionärt som inte vill acceptera gällande lagstiftning. Typ ett ”rosornas krig” mellan röda och mycket mörkröda.

De riskerar inte bara jobben för sina medlemmar utan också jobb och tillväxt för företag i hela Värmland, så också här i Värmland. Svenska jobb, svensk tillväxt och svensk konkurrenskraft drabbas och riskeras i en kamp som snarare gäller fackpamparnas egen makt än deras medlemmar väl och ve. Jag har tidigare skrivit om detta på min blogg och jag har besökt Göteborgs Hamn och APM Terminals vid ett flertal tillfällen. Jag har också debatterat frågan med arbetsmarknadsminister.

Regeringen har skyndat mycket långsamt i frågan. Nu har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) blrjat agera vilket vi välkomnar, men det går fortfarande för långsamt. Varje dag som går kostar svenska jobb, tillväxt och konkurrenskraft.

Vargjakten igång i länet!

Idag har licensjakten på varg i Sverige startat, så också här i Värmland. I Värmland gäller avskjutningen sex individer i Vimyrenreviret. I skrivande stund har två vargar skjutits i Värmland, varav en var drabbad av skabb.

Många, inte minst boende i mer vargtäta områden, hade önskat licensjakt på en större andel vargar och i fler delar av länet, detta med goda argument.

Jag tycker hur som helst att det är bra att jakten blir av. Att den beslutade jakten inte stoppades av överklagningar trots ivriga försök från vissa håll.

Vi moderater, tillsammans med övriga partier i Alliansen, har föreslagit att en ny jaktmyndighet ska ta över ansvaret för rovdjurspolitiken och att den myndigheten skulle vara placerad i Värmland och Karlstad.

Det är viktigt att i dessa frågor ha ett regionalt/lokalt perspektiv. Sverige ser i detta avseende olika ut på olika platser. I våra storstäder har man av naturliga skäl små problem med rovdjur. Men för alla svenskar som bor på landsbygden i områden med mycket varg eller andra rovdjur är situationen helt annorlunda. Vargarna lever dessutom i flock och då kan relativ små ytor bli myclet hårt utsatta av exempelvis varg.

Vi måste ha en rovdjurspolitik, och därmed också vargjakt, som fungerar, är trovärdig och som det finns en förståelse för i vårt land. Inte minst där rovdjuren finns.

Dessvärre förefaller nuvarande regering ha en helt annan uppfattning och miljöminister Karolina Skog (MP) vill till och med att antalet vargar i Sverige ska öka?! Detta framgick tydligt i en debatt i riksdagen före jul med miljöministern där jag och några moderata kollegor deltog.

Hur vargjakten nu förlöper går att följa på svenskjakt.se

 

 

Gott Nytt År! 🎉🌟

En riktigt Gott Nytt År och en god fortsättning önskar jag alla bloggläsare.

För egen del har såväl julen som nyåret spenderats med familj och vänner. Nyåret med goda vänner på middag hemma.

Nu startar vi igång 2018 som i politiken är ett riktigt spännande och viktigt år. Den 9 september i år är det val och fram tills dess kommer jag att jobba för fullt och göra allt jag kan för att Sverige ska få en ny regering. En moderatledd Alliansregering som har förmågan och politiken för att ta ansvar för Sverige och leda vårt land i rätt riktning.

Gott Nytt År!

 

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop