Stina Bergström (MP)

I Kenya och Tanzania

(mer…)

Almedalen och äganderätten

Så börjar Almedalen gå in på sin slutspurt. Idag är det Miljöpartiets dag och jag ser fram emot att delta i alla de spännande seminarier och aktiviteter som vi arrangerar. Det har varit en intensiv vecka med många debatter. Jag har debatterat ekoturism, återbruk, sjöfart, avfallsförbränning, kärnavfall, kvotplikt, skogspolitik mm mm

På många seminarier har miljömålsberedningens förslag kommit upp. Och det känns stort att stå tillsammans med kollegor från de andra partierna och förklara hur vi har tänkt och varför vi tycker det är så viktigt att vi i klimatfrågan går fram på bred front. Att vi i riksdagen beslutar om gemensamma mål och styr upp arbetet i en klimatlag. Och att vi faktiskt är överens om strategier och styrmedel på många områden. Att regeringen bör införa ngt form av kvotplikt är en. Att kollektivtrafik, cykel och gång måste bli norm i trafikplaneringen än annan.

I onsdags deltog jag i ett seminarium om skogen ”En ny skogspolitik på väg – vem sätter agendan” som arrangerades av Future Forest, Umeå universitet och SLU. Där utfrågades också juristen och skogsutredaren Charlotta Riberdahl. Det var spännande att lyssna på hennes tankar kring skogen som resurs och det rättsliga regelverket kring brukandet. Hon tillät sig också att vara lite filosofisk och provocerande kring detta att skogen, som är en så viktig resurs för alla, ägs av någon. 

Jag satt och tänkte att Almedalen är platsen där vi kan tillåta oss att göra sådana reflexioner och twittrade om det.  Jag är ledsen om den tweet jag skickade ut om detta har misstolkats. Som i sin tur har lett till att skogsägare har blivit oroliga och arga. Det vill jag be om ursäkt för och klargöra:

Självklart är äganderätten en självklarhet både för mig, miljöpartiet och skogsutredaren. Vi ifrågasätter inte den privata äganderätten. Skogen ska brukas ansvarsfullt och hållbart. Och det gör den bäst genom ett mångsidigt brukande och ägande.

Ha en skön sommar alla. Det tänker jag ha – och ta semester från både blogg och Twitter 😉

 

Klimatpolitik är mer än bensinpriset

I måndags ringde P4 Värmland och ville ställa några frågor. ”För det är något som heter miljömålsberedningen som föreslår att bensinpriset ska höjas med 7-8 kronor litern och det oroar förstås många” Och även om jag är förbannad över att organisationer som Bil Sweden och Motormännens riksförbund går ut och använder Miljömålsberedningens slutbetänkande som vedträ i sin propaganda så gav det mig ju möjlighet att berätta om vad vi verkligen föreslår.

Vi har inte föreslagit ngn höjning av bensinpriset. Vi har däremot föreslagit mycket annat bra och viktigt. Du kan höra mig prata i radioinslaget här. (det finns också en längre intervju i em i P4 Värmland vid fyratiden)

 Jag är glad och stolt över att vi i miljömålsberedningen enats om så mycket bra förslag för hur vi i Sverige ska ta vårt ansvar för att hejda klimatförändringarna. Även om självklart miljöpartiet vill mer och har högre mål för klimatpolitiken. Om detta skriver jag tillsammans med Matilda Ernkrantz (S) på Aktuell hållbarhet.

Nu är det upp till regeringen att gå vidare och jag ser fram emot att få sitta i kammaren och trycka på knappen för en klimatlag, ett långsiktigt mål om nettonoll utsläpp i Sverige till 2045 och en 70-procentig minskning av trafikens utsläpp till 2030. Med mera viktiga beslut som kommer att ligga i den proposition regeringen kommer att lägga med våra betänkandet som grund. Ska vi minska trafikens utsläpp måste vi satsa mer på kollektivtrafik. Både i staden och på landet. Att S med hjälp av V nu i region Värmlands kollektivtrafiknämnd sagt ja till att lägga ned 10 tågstopp på Fryksdals och Värmlandsbanan är helt fel väg att gå. Men stationerna och rälsen ligger kvar och kampen fortsätter….    

Miljömålsberedning, strandskydd och tågstopp

Den här veckan har jag ägnat mycket tid åt att slutförhandla Miljömålsberedningens betänkande. I onsdags gick vi i mål och i en artikel på DN:s debattsida idag med rubriken ”Minska utsläppen från inrikes transporter kraftigt” presenterar vi några av de förslag vi kommit fram till. Bland annat ett -70 procentigt mål av trafikens utsläpp till 2030. Onsdag nästa vecka lämnar vi över vårt betänkande till miljöminister Karolina Skog.

I tisdags deltog jag i en interpellationsdebatt i riksdagen om strandskyddet. Vårt strandskydd, som funnits sedan 1950-tale,t är viktigt att vi värnar. Det finns många skäl till det – några stavas – biologiskt mångfald, allas lika rätt till att vistas på stränderna och klimatanpassning (det blir allt större risker med att bygga nära vatten). Det och mycket annat sa jag i debatten. Du kan se debatten på riksdagens hemsida.

Hemma i Värmland fortsätter debatten kring tågstoppen. Med märkliga utspel från pressade sossar som nu står helt ensamma  i sin åsikt att landsbygdens stationer ska läggas ned. Värmlandstrafiks VD Lars Bull har också kastat sig in i debatten då han i en debattartikel i torsdagens VF tog ära och redighet av alla landstingsråd i Värmlandssamverkan. Märkligt beteende av en VD kan tyckas. Fortsättning följer….

Om offerkoftor och tågstopp

På väg hem med tåget efter en intensiv vecka i Stockholm. I tisdags tog vår riksdagsgrupp beslut om en omfördelning av våra utskottsplatser. Regeringsombildningen hade som följd att Åsa Romson kom tillbaka till riksdagsgruppen (kul och bra). Åsa behövde en plats som matchade hennes stora kompetens och valberedningen fick samtidigt i uppdrag att  kolla vilka ledamöter, så här i ”halvlek”, som ville flytta på sig till andra utskott, och vilka ledamöter som riksdagsgruppen ville flytta på. Inga konstigheter, så gör man i alla partiers riksdagsgrupper. Men som allt för ofta när det gäller miljöpartiet har mediabilden blivit en annan. Det pratas om utrensning, toppstyrning, diktatur mm.

Det gör mig bara så trött. Jag har varit med om att ledamöter har fått flytta på sig tidigare utan att vederbörande gått ut i media med offerkofta på. Jag är så trött på att svara på frågor om ”vad som händer i partiet”? Jag vill prata politik.

 En viktig politisk fråga som nu debatterats, och drivs, i Värmland är frågan om var tågen ska stanna. Socialdemokraterna och moderaterna i Värmlandstrafik tog för någon vecka sedan beslut om att lägga ned 9 tågstopp på Värmlands- och Fryksdalsbanan. Helt obegripligt av flera skäl; det är ett slag mot landsbygdsutvecklingen i länet,  det finns inget ordentlig underlag, det finns ett beslut i regionens kollektivtrafiknämnd om att det ska tas fram ett sådant underlag innan beslut fattas. Att Värmlandstrafik sedan skickar ut ett mycket förvirrat och osammanhängande pressmeddelande där man bland annat blandar in Örebro gör inte saken bättre.

Ser nu i media att Värmlandstrafiks ledning är kallade till Trafiknämnden för att försöka förklara sig. Det är bra. Nu hoppas jag att VTAB tar sitt förnuft till fånga och backar från beslutet. I Trafiknämnden är det mig veterligen bara ett parti som öppet sagt det är en bra ide att lägga ned landsbygdens stationer – Socialdemokraterna.

Värmlandssamverkans partier vill göra ett omtag. Även vänstern har stämmobeslut på detta. Detta känns för mig, som miljöpartist, som en seger. Mitt parti var länge det enda parti som stred för landsbygdens stationer, det är jättebra att även andra partier svängt. Det är klokt och prestigelöst att ändra uppfattning i frågor. Det borde även S göra.

Äntligen i Lubecks skogar

 

image

Det svenska kalhyggesbruket har sedan mitten av förra seklet varit den dominerande skogsbruksmetoden i Sverige. Vi har huggit ned den naturligt växande skogen, vänt upp och den på jordlagren och planterat träd vi tror att konsumenterna/skogsindustrin kommer att efterfråga i framtiden. En skogsbruksmetod som är svår att förena med bibehållet biologiskt mångfald och vårt behov av att vandra i levande skogar.

I Tyskland ligger man steget före oss i utvecklingen. Man har övergivit granplantagen, har en lagstiftning som förbjuder stora kalhyggen och en FSC-certifiering som helt förbjuder trakthyggesbruk.

Jag har länge velat åka till Tyskland. Och i söndags fick jag äntligen sätta mig på tåget ned till Lubeck. Detta för att delta i två studiedagar om ekosystembaserat skogsbruk arrangerat av Silvaskog och European Forest Institute, EFI.

Vi var ett 30-tal deltagare i en spännande mix. Privata skogsägare, skogsentreprenörer,  anställda på Skogsstyrelsen, Sveaskog, Skogssällskapet, Södra skogsägarna, Nybro och Avesta kommun, miljöintresserade, studenter, lärare, forskare och politiker. De sistnämnde var jag och min utskottskollega Johan Hultberg (M).

Lubeck var tidigt ute med att bruka sina  4,250 Ha skog med ett kontinuitetsskogsbruk. Den s k Lubeck-metoden har sedan början av 90-talet fungerat som förebild för ett hållbart skogsbruk i Tyskland och ligger till grund för den tyska FSC-märkningen. Den börjar också sprida sig till Sverige.

Under dagarna två fick vi en ordentligt genomgång av Knut Sturm, skogschef i Lubeck,  i utvecklingen av metoden. Och hur man, med stora orörda referensytor, hela tiden utvecklat metoden både för att få en mer naturlik produktionsskog men också bättre och värdefullare timmer att sälja. Allt med tysk systematisk noggranhet dokumenterat. Kommunen har egna skogsarbetare, driver egen vedförsäljning och sågverk. Och är noga med att hålla viltstammarna nere så att de inte går för hårt åt nästa generations träd.

Träden plockas när de uppnått rätt måldiameter eller senare. Vart sjunde år gås varje område igenom och det bestäms om några träd ska tas ned. Man är noga med att lämna träd som är extra viktiga för djur och växtlivet i skogen. Lubeck kan bl a skryta med att ha 180 häckande par av mellanspetten – en hackspett som nu är helt utrotad i Sverige och som även i Lubeck höll på att försvinna.

Vi besökte underbara ädellövskogar, som är de naturliga skogarna för Lubeckområdet.  Men också planterade barrskogar som nu håller på att omvandlas till lövskogar. Det blev många intressanta diskussioner om hur vi i Sverige kan använda oss av samma tankesätt som i Lubeck. Få till mer blandning av trädslag i våra skogar. Låta de träd som trivs på platsen växa. Slippa kostsamma åtgärder som markberedning, plantering, röjning och gallring.  Och, när träden är stora nog att avverkas, göra det genom att göra så lite ingrepp i skogen som möjligt. Kort sagt kombinera levande naturliga skogar med skogsbruk.

När de gamla betesmarkerna återbeskogas naturligt blev här bok och ek de dominerande trädslagen.

När de gamla betesmarkerna återbeskogas naturligt blev här bok och ek de dominerande trädslagen.

På 60-talets högs bokskogen ned på ett skifte och ersattes med gran. Med mindre lyckat resultat konstaterade Johan Hultberg

På 60-talets höggs bokskogen ned på ett skifte och ersattes med gran. Med mindre lyckat resultat konstaterade Johan Hultberg

image

Knut Storm och Mikael Karlsson (SIlvaskog)

Knut Sturm och Mikael Karlsson (SIlvaskog)

image

 

Om handhälsningar och ministeravgångar

Det har varit omtumlade dagar… I måndags avgick  bostadsminister Mehmet Kaplan. Mehmet var min kollega i riksdagsgruppen förra mandatperioden och vår gruppledare. Jag känner honom som en varm och tydlig människa och blev chockad av beskedet. Men förstår samtidigt att det var helt rätt beslut. Som minister har man  höga krav på sig att vara tydlig med att ta avstånd från odemokratiska våldsbejakande organisationer och partier. Är inte detta tydligt för alla kan man inte göra det jobb man är satt att sköta, i Mehmets fall bostads- och IT-politiken.

I tisdags kväll hade TV4 ett inslag om en Yasri Kahn, en miljöpartist från Upplands Väsby som kandiderar till vår partistyrelse. En man som tycker det är ok att behandla män och kvinnor olika bland annat genom att vägra hälsa på en kvinna genom att ta henne en hand. Fullständigt oacceptabelt. Det var också det beskedet jag gav till alla de media, SVT, Tv4, Aftonbladet, Ekot mm som hörde av sig till mig under torsdagen. Jag har inga synpunkter på hur man hälsar, men att göra skillnad på könen är inte ok. Vi är ett feministiskt parti, det är inte ok att behandla kvinnor och män olika. Punkt!

Protesterna inifrån partiet mot valberedningens förslag att föreslå Yasri blev också så starka att han redan torsdag förmiddag drog tillbaka sin kandidatur och valberedningens ordförande Joakim Larsson gick ut och bad om ursäkt. Det var bra. Så ska det gå till. Felaktiga beslut ska snabbt ändras.

 

Grönt landsmöte i Oslo

 

Miljöpartiet har många systerpartier runt om i världen. Det är en tillgång att kunna träffa partikamrater från olika länder och diskutera politik. Förra helgen var jag MDG, de norska grönas, landsmöte (kongress) i Oslo. Jag fick sitta på honörsplats och följa debatter, arbetet med partiprogrammet och dramatiken kring de olika valen, på nära håll. Mycket känns igen från våra kongresser. Annat är olika. I Norge är t ex diskussionen om den norska oljan stor, kärnkraften (som inte finns i Norge) en ickefråga. De norska gröna fick sin första stortingsledamot, Rasmus Hansson, först 2012. Sitt stora genombrott fick partiet i höstens kommun- och fylkeval där antalet förtroendevalda mer än tio-dubblades.

Mer än 200 av dessa förtroendevalda deltog i kongressen och jag hade många roliga och givande samtal i pauserna. Jag hade också flera inbokade samtal med diskussioner om hur våra kan driva gemensamma frågor. Om allt ifrån Klimatlag till vargjakt. På lördag kvällens festmiddag höll jag ett tal. Sammanfattning av helgen; kul, lärorik, festligt och många nya bra kontakter.

 

 

 

image

Vi åkte elbuss från stationen till landsmötet. Extra kul för mig som värmlänning att bussen var monterad i Säffle (och går i trafik i Göteborg)

Vi åkte elbuss från stationen till landsmötet. Extra kul för mig som värmlänning att bussen ssssvar monterad i Säffle (och går i trafik i Göteborg)

 

John S Jannesson var min och Agnetha Boströms guide under landsmötet. John bor i Oslo, men kommer från början från Göteborg

John S Jannesson var min och Agnetha Boströms guide under landsmötet. John bor i Oslo, men kommer från början från Göteborg

image

Oslos gröna byråd Hanne E Marcussen och Lan Marie Nguyen hälsar välkomna. MDG är med och styr Oslo sedan höstens val. Hanne har ansvar för miljö- och kollektivtrafik och Lans för stadsutveckling. Imponerande!

Oslos gröna byråd Hanne E Marcussen och Lan Marie Nguyen hälsar välkomna. MDG är med och styr Oslo sedan höstens val. Hanne har ansvar för miljö- och kollektivtrafik och Lans för stadsutveckling. Imponerande!

Pratar klimatlag med Knut och Daniel som arbetar tillsammans med Rasmus på Stortinget. Rasmus har lyckats få majoritet i Stortinget för att även Norge ska instifta en klimatlag

Rasmus Hansson håller språkrörstal.

Rasmus Hansson håller språkrörstal.

Vårbudget

Igår presenterades vårbudgeten. Själv satt jag på möte med miljömålsberedningen hela dagen och hade inte möjlighet att vara hemma i Värmland och presentera regeringens förslag på satsningar för nästa år. Det var synd, jag har gjort det flera gånger förut tillsammans med min S- kollega Lars Mejern Larsson. Men det kommer nya chanser.

För att bara nämna tre saker som jag är stolt över i den här budgeten:

1. Satsningarna på bättre mottagande och etablering av de som flyr till Sverige. Regeringen vill anslå mer pengar till Migrationsverket och till kommunerna och presenterade nio förslag för bättre etablering.

2. Välfärdsmiljarderna. De 10 miljarderna som regeringen sköt till redan i årets budget föreslås finnas även kommande år.

3. Sex satsningar på att göra det lättare och billigare att vara miljövän. Redan i augusti kommer det att bli billigare att tanka etanol. RUT utvidgas till att gälla reparationer av vitvaror hemma. Det kommer att bli billigare och enklare att sälja el från dina solceller, billigare att klimatkompensera för företag och skatten på farliga kemikalier höjs.

 

På miljöpartiets hemsida kan du läsa mer om vårbudgeten

Om terror, Bryssel, fred och ickevåld

Gårdagens terrorattentat i  Bryssel följde mig in i sömnen. Jag drömde hela natten om våldsamma män, om att vara gisslan, rädd och utsatt. Men idag är jag mest förbannad. Förbannad över dessa människor som tar sig rätten att sprida hat och död. Tar sig rätten att tränga in i våra liv och drömmar.

Igår kändes det meningslöst att ägna dagen åt utskottsmöten, prata om livsmedelsstrategi och fossilfri fordonsflotta. Idag känns det än mer meningsfullt. Att fortsätta att ägna min uppmärksamhet och kraft åt helt andra saker än terrorister ska bli mitt svar på terrorattacker. Att  fortsätta arbeta för en levande demokrati och en hållbar värld mitt fokus.

Men först stundar påsken. Då ska vi hedra han som spred sitt budskap med fredliga metoder och vägrade möta våld med våld. För det blev han ju känd och älskad över hela världen och hågkommen i tusentals år.

GLAD PÅSK!

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Bikinikropp? 25 May
Desktop