Stina Bergström (MP)
Etikett. Värmland mot kärnkraft

Manifestation mot kärnkraft

Kärnkraft2014

Igår arrangerade Värmland mot kärnkraft, tillsammans med bl a MP, V  och Socialdemokrater för fred och solidaritet, en manifestation till åminnelse av kärnkraftolyckan i Japan. Det var tredje året i rad manifestationen arrangerades. Vi som talade var, i nämnd ordning Sigrid Magnusdotter och Matilda Evardsson från Grön Ungdom, Daniel Bäckström (C) Jonas Gunnarsson (S), Kent Persson (V) och jag för MP.

Bra att Daniel Bäckström från centerpartiet kom men han hade ett tufft jobb att försöka förklara hur centerpartiet vill avveckla kärnkraften samtidigt som de tycker att den ska vara kvar. Det går inte att både ha kakan och äta upp den…

På tal om att äta upp var vi många som njöt av de goda kärnkraftverken som föreningen Värmland mot kärnkraft tillverkat.

Det här sa jag:

”Tack för att jag fick komma hit. Det är hedrande att få prata på den här viktiga manifestationen för tredje året i rad. En manifestation som är extra viktig i år när det är valår. Om sex månader kan du välja om du vill ha en regering som vill bygga ny kärnkraft, eller en regering som vill skrota kärnkraften.

Valet står mellan att lämna över ansvaret till kommande generationer eller att ta ansvar för kommande generationer.

För kärnkraften är farlig från vaggan till graven. Den sanningen tål att upprepas. 

För tre år sedan drabbades Japan av en kärnkraftskatastrof. Idag går japanska föräldrar med oro till hälsokontrollerna med sina barn. Barn som inte längre får leka ute.

Japans alla kärnkraftsreaktorer är stängda. Det japanska folket vill inte ha någon mer kärnkraft i sitt land. De säger: aldrig mer Fukushima!

Även vi som har samlats här idag säger : aldrig mer Fukushima, aldrig mer Tjernobyl, aldrig mer Harrisburg, aldrig mer en kärnkraftsolycka här eller någon annan stans i världen.

I Japan sas att en olycka aldrig kunde ske där. Samma sägs i alla länder som har kärnkraft. Men olyckor händer. Även här i Sverige.

Våra tio svenska reaktorer är gamla och ju längre de körs desto större blir säkerhetsrisken. I år fyller fyra av reaktorerna 40 år och passerar pensionstrecket. Bl a två reaktorer i Oskarshamn, som alla Karlstadbor är delägare i. Delägare och skadeståndsansvariga om det skulle hända en olycka.

Miljöpartiet i Karlstad har i många år drivit på för att kärnkraftsaktierna ska säljas. Det börjar bli hög tid för det nu.

–         Vi vill inte belasta tusentals generationer Karlstadbor med ett problem som vår generation skapat” skriver våra gröna kommunalråd Maria Frisk och Per-Inge Liden i torsdagens VF.

För några veckor sedan satta Greenpeace aktivister upp orange pensionskuvert på Karlstadbornas reaktorer. Det är talande bild. Miljöpartiet tycker det är hög tid att kärnkraften går i pension. Den är både gammal och fossil.

Men när vi säger det, säger kärnkraftskramarna:

 – Vi klarar oss inte utan kärnkraften. Utan kärnkraften kommer Sverige att gå under. Utan kärnkraften dör industri, jobben försvinner och vårt välstånd hotas

Men stämmer detta verkligen?

Förra året exporterade Sverige 20 Twh el. Det är en tredjedel av vad de svenska kärnkraftverken producerade. Det är mer än vad de fyra äldsta och farligaste reaktorerna producerade förra året. Istället för att exportera den elen skulle vi kunna stänga de reaktorerna.

Fyra reaktorena skulle kunna stängas bara genom att vi själva använder den el vi producerar.

Och att ersätta de 60 twh el som dagens 10 reaktorer producerade förra året är också möjligt att göra utan att Sverige går under. Vi kan till exempel göra det genom att bygga ut vindkraften och genom att spara el, energieffektivisera.

Vi har ett mål på 30 twh vindkraft i Sverige – ett mål som samtliga politiska partier ställt sig bakom. Redan idag har vi nått upp till en tredjedel av det målet och vi får allt fler vindsnurror i Sverige. Även om regeringens politik har bromsat utvecklingen de senaste åren.

Vi har också en statlig utredning kring energieffektivisering som visar att vi skulle kunna spara 35 Twh el varje år.

Så låt mig göra ett en liten uträkning, bara genom att uppfylla de målen för vindkraft och energieffektivisering skulle vi kunna ersätta all kärnkraftsel och ändå fortsätta att exportera 25 twh grön el till våra grannländer.

För självklart är det bra om vi även i fortsättningen kan exportera el. Sverige har unika möjligheter att producera förnybar el från sol, vind, vatten och skogen.

Kärnkraften behövs inte. Det är för mig obegripligt hur man kan påstå något annat. Det enda som är säkert med kärnkraften är att den är onödig.

Onödig, dyr och farlig.

Hur ska vi då stänga kärnkraftverken?

Idag finns det ingen lag som gerriksdagen rätt att stänga reaktorer. Avvecklingslagen som fanns när riksdagen beslutade att stänga Barsebäck avskaffade alliansregeringen 2010. I juni 2010 när centerpartiets riksdagsgrupp lämnade sitt kärnkraftsmotstånd och sin energiöverenskommelse med S och V.

Med en ny regering skulle vi kunna återinföra lagen. Men vi kan oxå skrota kärnkraften på ett annat sätt – genom att se till att kärnkraftsindustrin får betala sina egna avfallskostnader och leva upp till Strålskyddsmyndighetens säkerhetskrav – för det gör dom inte idag. När staten slutar att subventionera kärnkraften blir den olönsam. Och först ut att läggas ned av sina ägare blir de äldsta reaktorerna. Det vet jag för det har de själva sagt.

De oranga pensionskuverten på reaktorern i Oskarshamn är en talande bild.  Miljöpartiet vill att ägarna av reaktorerna ska pensionera dem. Nu, inte efter en olycka. Det kan vi göra genom att låta kärnkraften betala för sina egna kostnader.

Istället för att subventionera kärnkraften borde regeringen gynna solenergin. Solenergin som på grund av regeringens politik har svårt växa i Sverige.

Men globalt växer solenergin jämsides med vindkraften. I Tyskland sitter det solceller på vart och vartannat tak. I Tyskland finns det ett statligt stöd och ett bra regelverk för solenergin. Miljöpartiet vill införa ett motsvarande stöd och regelverk för att vi ska kunna producera vår egen el på taken. Och sälja överskottet ut på nätet. Varje solcellsanläggning på ett hustak gör det lättare att avveckla kärnkraften. Miljöpartiets mål är att 500 000 hushåll ska producera egen el om fem år.

Och vårt mål är att Sverige om femton år har ett hundra procent förnybart elsystem. Då ska det sista kärnkraftverket vara stängt. Vi har ett mål och vi vet också hur vi ska komma dit. Vi har de politiska förslagen.

Det saknas inte möjligheter att bygga ut den förnybara energin i Sverige. Det som saknas är en tydlig politik för 100 % förnybar energi. Den vill Miljöpartiet bidra med i en regering.

Tack för ordet!

kakor

 

 

 

 

 

 

 

 

Två år sedan Fukushima

kärnkraft3Idag deltog jag vid manifestationen ”Fukushima 2 år” på Soltorget i Karlstad. Arrangörer var Värmland mot kärnkraft och talare  var jag, Jonas Gunnarsson(S) och Bengt Berg (V).

Jonas började med att berätta från sin resa i Japan och slog fast att det som hände i Japan också kan hända här. Det är en skrämmande sanning!
Bengt läste en dikt han skrev vid folkomröstningen om kärnkraft.

Det här sa jag:

” För trettio år sedan var vi ett gäng som tältade utanför Barsebäcks kärnkraftsverk. En kärnkraft1hel höst campade vi. Fast besluta att inte sluta vår aktion förrän politikerna i riksdagen bestämt sig för att stänga verket.

Idag är reaktorerna i Barsebäck avstängda. Det tog nästan 20 år efter vår tältaktion, men nu ska Barsebäck väck. Men även om det ännu inte syns att dom farliga, radioaktiva byggnaderna håller på att plockas ner så finns det en post på 200 miljoner kronor varje år i statsbudgeten som går till den här skrotningen.  

Kostnaden för att skrota dom uttjänta kärnkraftsverken är en utgiftspost som mörkas när kärnkraftens kostnader redovisas.

Försäkringskostnaden är en annan.  Regeringen slår sig för bröstet och säger att man kommer att höja kärnkraftsindustrins åtagande vid en olycka från två till 10 miljarder. Men olyckan i Fukushima har hittills kostat 1500 Miljarder.  Kärnkraftsindustrin behöver alltså bara stå för mindre än 1 procent av kostnaden om en olycka händer. Resten av notan skickas till svenska folket.

Det gör man också med avfallsnotan. Kärnavfallsavgiften på 2,2 öre/kwh som industrin betalar skulle minst behöva femdubblas för att täcka kostnaden för slutförvaret av det radioaktiva avfallet.

Men om avfallsavgiften skulle höjas till det femdubbla då skulle det blir svårt att få lönsamhet för kärnkraften. De menade företrädare för Vattenfall och Fortum, själva i radioprogrammet Klotet för någon vecka sedan.

Så samtidigt som vår regering säger att varje energislag ska betala sina egna kostnader så skickar kärnkraftsindustrin atomnotan till svenska folket. Vi subventionerar alla kärnkraften, även vi som har valt att köpa grön el.

 Det är du och jag som kommer att få betala kostnaderna för ett reaktorhaveri, inte bara med våra liv och hälsa utan också med våra pengar. Det är svenska folket som kommer att få betala notan för att förvara det radioaktiva avfallet i 100 000 år.

Men varför ska vi ha ett energislag som både är farligt och dyrt?

Jo säger kärnkraftsindustrin – ni klarar er inte utan oss. Utan kärnkraften kommer Sverige att gå under. Utan kärnkraften dör vår industri, jobben försvinner och vårt välstånd hotas.

Men stämmer detta verkligen?

Vi har ett elöverskott i Sverige. Förra året exporterade Sverige 20 Twh el. Det är en tredjedel av vad de svenska kärnkraftverken producerade. Istället för att exportera den elen skulle vi kunna ha stängt tre av landets 10 reaktorer. Till exempel de tre i Oskarshamn som Karlstad kommun är med och äger. För de reaktorerna betalar karlstadsborna två gånger om. Både som ägare och skattebetalare.

Tre av landets tio reaktorer skulle kunna stängas och ersättas bara genom att vi själva använder den el vi producerar.

Och att ersätta de totalt 60 Twh el som dagens 10 reaktorer producerade förra året är också möjligt att göra utan att Sverige går under. Vi kan till exempel göra det genom att bygga ut vindkraften och genom att energieffektivisera.

Vi har ett mål på 30 Twh vindkraft i Sverige – ett mål som samtliga politiska partier ställt sig bakom. Vi har också en statlig utredning kring energieffektivisering som visat att vi skulle kunna spara 35 Twh el varje år.

Så låt mig göra ett en liten uträkning, bara genom att uppfylla de målen för vindkraft och energieffektivisering skulle vi kunna ersätta all kärnkraftsel och ändå fortsätta att exportera 25 Twh grön el till våra grannländer.

Kärnkraften behövs inte. Det är för mig obegripligt hur man kan påstå något annat.

Jonas, Bengt och jag tillhör tre partier i riksdagen som vill skrota den fossila kärnkraften. Tillsammans har MP,S och V tagit ett mål om 100 procent förnybar energi i Sverige. Vi är övertygade om att det målet går att nå.

I miljöpartiets fikarum på riksdagen var det tårtkalas för några  veckor sedan när Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma gick ut och berättade att myndigheten nu kommer att utreda hur det målet ska kunna uppnås.

Erik Brandsma fick frågan vad han tycker om kärnkraft och han svarade:

-Vi arbetar för ett hållbart energisystem, och jag tycker faktiskt inte att kärnkraft är en del av ett sådant system. I stället är det förnybara energislag som måste växa i framtidens energisystem.

Jag tycker att Energimyndighetens generaldirektör ska ta ett snack med sina kollegor på Vattenfall. För det statliga Vattenfall pratar om att bygga ny kärnkraft. Och detta trots att det finns en politisk majoritet i riksdagen för att avveckla kärnkraften.

Jo, ni hörde rätt – vi har en majoritet i riksdagen för en kärnkraftsavveckling. Men vi har en regering som låter folkpartiet styra energipolitiken. Och i den regeringen sitter centerpartiet. Samma Centerparti som i sitt nya ideprogram skriver att Sverige ska ha ett helt förnybart energisystem inom en generation.

Det är roligt att dagens manifestation stöds av tre av de fyra partier som vill ha ett förnybart energisystem. Men det är tragiskt och svekfullt att det fjärde partiet inte är med oss. En avveckling i ett partiprogram är inget värt om man inte tar chansen att göra verklighet av den.

Energipolitiken står inför ett vägval. I Sverige, i Europa, i världen. Det är dags för tydliga besked om vilken energi som är framtidens. Mot regeringens otydlighet i energipolitiken ställer vi målet 100 procent förnybar energi.

I Danmark har man över blockgränserna enats om målet 100 procent förnybar energi.  Det borde man också göra i Sverige. Och i Karlstad. Miljöpartiet i Karlstad har länge drivit frågan om att sälja kommunens aktier i kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn. Två av rektorerna är gamla och uttjänta. Dom har kostat över fyra miljarder att reparera bara de sista åren.

Det finns många skäl för politikerna i Karlstad kommun att ta ett snabbt beslut att sälja sina aktier. Etiska, energipolitiska men också ekonomiska. Låt kärnkraftindustrin betala atomnotan, inte Karlstadborna.

Med den uppmaningen vill jag tacka för mig”

 

 

 


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop