Stina Bergström (MP)

Händerna på ratten – inte på mobilen

Trägen vinner. Den första motion jag lämnade in i riksdagen när jag kom in 2010 handlade om mobilanvändandet i bilen. Som landsbygdsbo kör jag mycket bil och är trött på alla trafikfarliga situationer jag varit med om på grund av smsande och surfande bilförare. Jag har sedan flera gånger motionerat och agiterat för att händerna ska vara på ratten, inte på mobilen. Senast i september när jag lämnade in ytterligare en motion till riksdagen om att skärpa reglerna kring mobilanvändning i bil.

I torsdags beslutade regeringen äntligen att det från och med den 1 februari 2018 det inte längre kommer att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.

Ytterligare ett exempel på att politiskt arbete är viktigt. Och lönar sig. Jag för upp torsdagens regeringsbeslut på listan över beslut som gått i rätt riktning. Den listan har fyllts på rejält sedan 2014 när miljöpartiet kom med i regeringen. Bland annat med 55 olika regerings- och riksdagsbeslut för att möte klimatutmaningen och minska de svenska klimatutsläppen.

Det är därför jag vill fortsätta att arbeta som grön politiker i riksdagen. I lördags fick jag förnyat förtroende som riksdagskandidat för Miljöpartiet Värmland på vår distriktsstämma. Att beslutet var enhälligt känns förstås extra värmande och taggande. Ser fram emot en spännande och viktig valrörelse !

 


Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Desktop