Stina Bergström (MP)

Flyktingboende och -uppgörelse

Läser i Värmlandsmedia att hotell Selma Lagerlöf i Sunne nu blir asylboende. Det är glädjande, det behövs många platser nu för att ta emot alla de människor som flyr till vårt land.

Det var lite olika turer kring Selma i Värmlandsmedia förra veckan. Jag fick frågan från Värmlands Folkblad vad jag tyckte om kommunens planer att köpa hotellet. Sa, som det var, att jag inte såg något problem med att kommunen köpte hotellet och sedan i sin tur hyrde ut till migrationsverket.

Det uttalande vandrade sedan vidare till en av Stockholms lokaltidningar – Svenska Dagbladet – där man i ett ledarstick helt sonika strök andra delen av min kommentar och utnämnde mig och miljöpartiet till flyktingmotståndare. Så kan det gå när man har med oseriösa skribenter att göra.

I fredags presenterades den uppgörelse kring flyktingpolitiken som regeringen slutit med M, C, FP och KD. Jag tycker det är bra med en bred uppgörelse. Självklart innehåller den saker som inte är grön politik. Att det ska införas tillfälliga uppehållstillstånd är dumt. Det är något som försvårar integration och skapar osäkerhet hos de som flyr hit. Men jag är glad att vi fick igenom att ensamkommande flyktingbarn och barnfamiljer även i fortsättningen ska få permanenta uppehållstillstånd med en gång vid asylskäl. Det är viktigt.

 

Besök i Sundsvall

Värmland är ju mitt hemlän, min valkrets. Det är de gröna värmlänningarna jag representerar i riksdagen. Men det finns även en annan del av landet jag har ett speciellt förhållande till nämligen Västernorrland. Eftersom miljöpartisterna i Härnösand, Sundsvall och de andra västernorrländska kommunerna inte har en egen riksdagsledamot har jag fått uppdraget att vara stand-in eller fadder.

I måndags var jag i Sundsvall och satt i bibliotekets riksdagshörna och diskuterade politik med besökarna. Jan-Olov Tedebrand, som i 20 år var politisk sekreterare för MP, hade sedan planerat några  spännande studiebesök. Jag träffade SCA:s skogsekolog Tomas Rydkvist som berättade om bolagets arbete med naturvårdshänsyn. SCA har de senaste åren anställt sammanlagt 7 skogsekologer efter att 2010 fått kritik för bristande miljöhänsyn i sitt skogsbruk. Fick stifta bekantskap med en tall från 1300-talet och följa dess livshistoria berättade av årsringarna. En historia som bland annat innebar att utsättas för brand vart 40 år, berättade Tomas som är en stor anhängare av naturvårdsbränningar för att gynna biologiskt mångfald.

Vi fortsatte sedan till miljökontoret för intressanta dragningar och diskussioner kring bland annat framtagandet av ett frilufts- och naturvårdsprogram för kommunen. Spännande också  att höra om arbetet med att skydda havsstränderna och fiskarnas tillgång till älvarna.

Avslutade min Sundsvallsdag med ett medlemsmöte med soppa och budgetpresentation. Jag berättade om de gröna framgångarna i höstens budgetproposition. Alltid lika roligt att få berätta om hur miljöpartiet sätter avtryck i regering.

År 1328 var den här tallen en liten planta.

År 1328 var den här tallen en liten planta.

Lunch med några i MP-gänget.

Lunch med några i MP-gänget.

Politiska diskussioner i riksdagshörnan

Politiska diskussioner i riksdagshörnan

En budget och 13 motioner

Idag går motionstiden ut i riksdagen. Att skriva motioner är ju framförallt oppositionens verktyg för att föra fram förslag. Mycket av det jag motionerade om förra mandatperioden (Jag och vänsterpartiets Bengt Berg brukade ”tävla” om att skriva flest motioner på Värmlandsbänken) är ju nu regeringen politik.

Men det har i alla fall blivit 13 motioner. Några exempel: Förbud mot uranbrytning, Strategi för mer cyklingNya slussar i Trollhätte kanal, Inlandsbanan, Snabbare tåg Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm, Miljöanpassa skoterlagstifningen

Samtliga motioner hittar du på min sida på riksdagen.se

Den rödgröna budgeten

Sedan är det som sagt i regering vi driver den gröna politiken nu. Igår hade jag och får finanspolitiska talesperson Janine Alm Ericson en artikel i NWT där vi presenterade hur vi nu styr om Sverige i en grön riktning med satsningar på jobb, skola och klimat i höstbudgeten. Det är tydligt att MP sätter avtryck i regeringen – på det temat skrev jag en riksdagsröst i VF förra veckan som löd så här:

”Så var det höst igen. Det har, minst sagt, hänt mycket på ett år. Förra veckan presenterade vi den första rödgröna höstbudget som kommer att bli verklighet.

I och med decemberöverenskommelsen, som satte stopp för förra höstens kaos i riksdagen, har vi också fått bättre möjlighet för breda uppgörelser i riksdag i viktiga frågor. T ex flykting- och klimatfrågan. Jag sitter med i den beredning som diskuterar hur vi ska minska våra klimatutsläpp fram till nollutsläpp år 2050. Vi behöver komma överens om målnivåer och åtgärder om klimatfrågan inte ska förminskas till bensinskattehöjningens vara eller inte vara.

I riksdagen är det klimat- och miljöfrågorna som är mitt ansvarsområde. Frågan om Ojnareskogen, vid sjön Bäsketräsk på Gotland har jag arbetat med mycket under året.

Hela Ojnareområdet har av Naturvårdsverket pekats ut som ett mycket skyddsvärt område. Andra intressen vill bryta kalk i området. Det har varit en mer än 10-årig kamp mellan natur- och gruvintressen.

Så den sista augusti tog vår regering beslutet att området ska skyddas. En viktig miljöseger, inte bara för Gotland. Det är också en viktig signal för kommande beslut i gruvfrågor. Det handlar inte bara om dagens jobb och gruvföretagens vinster, framtidens jobb och miljö måste också vägas in i besluten.

Höstbudgeten innehåller en historisk satsning på klimat och miljö. Det kommer att innebära att mer värdefull natur i Värmland kan skyddas och att Värmland kommer att bli mer klimatsmart. Det är tydligt att miljöpartiet i regeringen sätter avtryck!

Men det är inte bara klimat och miljösatsningar i budgeten. Det är en budget som gynnar de som har det tuffast i samhället. Ett viktigt trendbrott, skriver några insiktsfulla ledarskribenter och journalister. En budget som drabbar männen! rasar mindre insiktsfulla dito. Och det är sant; årets höstbudget är inte en budget som bara gynnar de med hög inkomst. Det är en budget som gynnar de som har minst pengar att röra sig med. Pensionärer, långtidssjukskrivna, arbetslösa… Och ja, faktiskt, kvinnor.

En budget kan inte bara värderas utifrån hur mycket pengar regeringen satsar på villarenoveringar och hur lite man höjer klimatskatterna. Att pensionerna höjs, att den bortre gränsen i sjukförsäkringen försvinner och att regeringen gör miljardsatsningar på skolan och sjukvården måste också räknas med.

Det kommer att bli en händelserik höst. Jag ser fram emot ett fortsatt bra flyktingmottagande, en annan budgetdebatt och ett riktigt bra klimatavtal i Paris.”

 

 

 

En dag med mygg

image

De här veckorna innan riksdagen öppnar har jag rest runt en del i landet. Träffat bönder, forskare, naturvårdare, skogsbrukare, lokalpolitiker …

Idag tog jag bussen till Forshaga för en dag på tema mygg. Översvämningsmyggen har i många år varit en plåga för de kommuninvånare som bor nära deras kläckningsplatser.

År 2013 anställdes en kommunekolog, Britt-Marie Olsson, vars huvudsakliga uppgift är att på olika sätt minska myggornas framfart och antal.

Tillsammans med kommunens miljö- och byggchef Urban Ledin och kommunalrådet Benny Pedersen berättade Britt-Marie om sitt arbete och alla de turer, inte minst i media, som varit kring myggproblematiken i Deje. Vi gjorde också studiebesök till flera myggområdena, bl a naturreservatet Pannkakan.

Där börjar det nu bli dags att plocka ned kommunens gasolfällor.  Kommunen har totalt 29 fällor utplacerade som Britt-Marie sköter, tömmer och flyttar runt. I sommar har 8,15 miljoner mygg mött sitt öde i fällorna. Att jämföras med förra sommaren då tre ggr så mycket mygg hamnade i dem.
image

– I år har det varit ovanligt lite mygg. Vi uppnådde inte gränsen för att få lov att spruta med bekämpningsmedlet BTI, berättade Britt-Marie.

Förhoppningsvis är det kommunens förebyggande arbete som lett till minskningen. Man har bland annat röjt strandängar och släppt ut betesdjur i de drabbade områdene. Kor som inte bara själva försvårar för mygglarverna att bli myggor utan oxå underlättar för gäddor och abbore att komma åt att kalasa på larverna.

Kommunen för också en dialog med Fortum. Ett effektivt sätt att minska myggproblematiken är nämligen att släppa ut vattnet ur Höljesdammen tidigt på våren då vattnet är kallt så att mygglarverna inte kan kläckas i de översvämmade områdena.

En bättre och säkrare väg att gå än att spruta med bekämpningsmedel kan tyckas. Det är oxå med olika förebyggande åtgärder och fällor  som regeringen har sagt att myggorna ska bekämpas i första hand. Att låta helikoptern lyfta med det bekämpningsmedel kommunen köpt in är den sista åtgärden.

Jag är glad över att kommunen aldrig tagit till den åtgärden. I Nedre Dalälven har man sprutat i 13 år utan att myggornas antal minskat. Detta med ett medel som vi inte vet vilka långvariga effekter det har.

Regeringen har nu gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda BTI:s påverkan på växt- och djurliv. Resultatet av den utredningen kommer att presenteras senare i höst.

Bland ministrar och sillgrisslor i Almedalen

image

Så var då min sjätte Almedalsvecka avklarad. I år körde jag en kort, men intensiv variant. På två dagar avverkade jag sex debatter, ett studiebesök hos sillgrisslorna på Stora Karlsö, en mängd möten, samt några mediaframträdande. Blev bland annat intervjuad i Sveriges radio om varför Miljöpartiet tycker att Ojnareskogen ska bli Natura 2000-området, inte ett kalkbrott.

image

Det är många som har synpunkter på Almedalens vara eller inte vara. Jag brukar tänka på den engelske parlamentariker jag träffade i London för några år sedan. Han tyckte Almedalen var detå mest fantastiska uttrycket för en öppen demokrati.

–  Att vem som helst kan gå omkring och lyssna på ministrar och riksdagsledamöter när de diskuterar alla politiska områden. I en god och respektfull ton. Det är världsunikt och jag skulle verkligen vilja att vi hade något liknande i vårt land, sa han.

Bra samtalston
Just detta att debatterna i Almedalen förs i en annan samtalston tycker jag, särskilt efter detta tuffa riksdagsår, är så skönt. Och konstruktivt.

Som att få diskutera klimatpolitiken och det klimatpolitiska ramverket med Johan Hultberg (M), RickardNordin (C) och Isak From (S) vid Skogsindustrierna m fl:s seminarium ” Hur långt före kan vi gå” och göra klart att vi alla tycker att Sverige ska gå före i klimatarbetet. Ingen av oss höll med Runar Brännlund från Umeå universitet i hans åsikt att det är bättre om utsläppsminskningarna bara görs någon annanstans i världen.

image

Eller att höra Jesper Skalberg (M) säga att det kan vara en bra ide att höja koldioxidskatten i Miljöaktuellts seminarium ”Vart är den svenska miljö- och hållbarhetspolitisken på väg”.

Eller att diskutera klimatanpassning och kemikaliepolitik med Miljö- och jordbruksutskottets nye vice ordförande Christina Yngve (C), vara överens om många viktigt förslag och klargöra att här har vi en majoritet i riksdagen.

Det känns hoppfullt. Låt oss skapa majoriteter kring de viktiga miljö- och klimatfrågorna istället för att använda dem som slagträ i kammardebatterna.

Kors rätt att beta
Ett seminarium kommer jag att bära med mig speciellt från den här Almedalsveckan. Djurens rätts seminarieum ”Den svenska mjölkkrisen – ska kor betala priset” där veterinären Johan Beck-Friis tydligt och pedagogiskt slog fast att det är lönsamt för bonden att korna får vara ute och beta. Elsa Frizell på tidningen Djurskyddet har skrivit en bra sammanfattning av hans budskap.

Vid samma seminarium berättade Rolf-Axel Nordström hur hans djur lever på Ängavallen, som familjen driver ekologiskt och säljer allt direkt till konsumenterna. Där får kalvarna vara med sina mammor i många månader och dela på mammans mjölk med oss mjölkkonsumenter. Att sedan Rolf-Axel får lönsamhet på sin gård och har ett 20-tal anställda, medan hans granne som har ett lika stort konventionellt jordbruk knappt har råd att anställa någon som hjälp är ngt som är viktigt att ha med sig när vi diskuterar Sveriges livsmedelsstrategi och jobbskapande.

Stora Karlsö
Veckan höjdpunkt var att, efter nästan 30 år, återse Stora Karlsö. WWF och Stockholm Reciliance Center hade bjudit in klimat- och miljöminister Åsa Romsom och ett 20-tal andra deltagare för att diskutera miljöproblemen i Östersjön och världens alla hav. Från den gröna riksdagsgruppen var det jag Emma Nohren och Janine Alm Ericsson, vår ekonomiskpolitiska talesperson, som var med. Vad behöver politiken göra, vad är de stora utmaningarna idag med flera frågor avhandlades.

Och så fick vi vara med och ringmärka Sillgrissleungar. Över 700 stycken hann vi och alla andra frivilliga fånga in och ringmärka när de denna natt vågade språnget. När de, lockade av pappas rop ute i vattnet, hoppade från de höga klippavsatserna och föll rakt ned på den steniga stranden. För att på bara några sekunder resa sig upp och springa ned till vattnet. Det gällde att vara snabb för att hinna fånga dem för att ringmärka dem innan de fick fortsätta sin färd ut till havs!

Det var en fin avslutning på ett intensivt riksdagsår. Nu tänker jag bara njuta av sommaren ett tag och ta ledigt från blogg och andra sociala medier. En skön sommar önskar jag er läsare.

image

 

 

 

 

 

Äntligen Almedalen

Så var det dags för Almedalen igen. En ful förkylning som la beslag på min röst tvingade mig att skjuta upp resan en dag. Men nu är både jag och rösten på väg.

Det är första gången jag är i Almedalen som partiets miljöpolitiska talesperson. Förra mandatperioden var det trafikfrågor för hela slanten.

Men nu blir min uppgift att debattera bl a regeringens klimatarbete, naturskydd, havsmiljö, klimatanpassning, skogsbruk och varför det är viktigt att korna får vara ute och beta.

Sex debatter ska jag hinna med på två dagar. Samt ett antal möten och studiebesök. På ett möte jag är inbjuden till ska en utredning presenteras om hur järnvägen kan byggas om för snabbare tågtrafiken Stockholm-Karlstad. Oslo. Så det blir allt lite trafik och järnväg ändå för min del. Om en mycket järnväg. Inte minst för oss värmlänningar.

På EGP:s rådsmöte i Zagreb

gruppbild

Två gånger om året, vår och höst, håller Gröna Partier i Europa (EGP) rådsmöte. Årets vårmöte hölls i helgen i Zagreb. Jag hade blivit ombedd av våra gruppledare att delta eftersom klimatfrågan och höstens klimatmöte i Paris stod på dagordningen.

Lokala värdar för mötet var det kroatiska gröna partiet ORaH och Kroatiens president Kolina Grabar-Kitavoric var med och invigningstalade (under ett gigantiskt press- och säkerhetsuppbåd).

Jag har aldrig deltagit på något rådsmöte förut, men kommer definitivt att göra det igen. Att träffa flera hundra gröna från alla Europas länder var en stor upplevelse

Vi är många, vi är på väg åt samma håll, men vi tycker inte lika om allt.

Det blev bland annat tydligt på jämställdhetsnätverkets träff där vi diskuterade föräldraledighet. Förslaget om obligatorisk 6-veckorsledighet för alla mammor med 100 procents lön betald av arbetsgivaren har EU nu dragits tillbaka. Det tycker vi gröna i Sverige är bra (Varför bara för mamman? Varför tvingande? Varför ska arbetsgivaren betala istället för staten?) Men många andra gröna partier ser en tvingande Eu-lagstiftning som ett första viktigt steg för att mammor överhuvudtaget ska kunna vara hemma med sina barn utan att förlora jobbet. I vissa länder har t ex mamman bara rätt att vara hemma 1 dag (!) efter förlossningen. Jag förstår att de tycker vi är osolidariska som inte vill vara med och driva något som för dem skulle innebära en stor förbättring.

Vid mötet antogs en rad resolutioner, texter som ska tydliggöra EGP:s ställning i aktuella frågor. Jag koncentrerade mig mest på två av dem. En som FYEG, det Europeiska unga gröna, lagt om klimatförändringarna och att snabba upp takten i klimatarbetet i Europa och en som de grekiska gröna lagt om GMO. Både gick igenom efter en del kloka ändringar och diskussioner.

Miljöpartiet de gröna, Sverige och Vihreät- De gröna, Finland hade tillsammans skrivit en resolution om de Sustainable Development Goals som ska ersätta Millenniemålen. Alla resolutioner kommer inom kort att finnas på europeangreens.eu.

Det var ett intensivt program fredag-söndag men när mötet var slut på söndagen hann jag se mig om i Zagreb några timmar innan hemresan tillsammans med de andra i den svenska delegationen: Våra två delegater Per-Inge Liden och Lars-Olov Karlsson, mina riksdagskollegor Annika Hirvonen och Jakob Dalunde och vår internationella sekreterare Anna-Karin Andersson.

Lars-Olov och PI

En dag i skogen med länsstyrelsen

björkar 

Vår regering har bestämt att mer värdefulla naturområden ska skyddas och att dagens naturreservat och nationalparker ska underhållas bättre. I vårändringsbudgeten anslogs 360 miljoner ytterligare och nästa år är en ökning av anslaget på ca 1 miljard aviserat. Igår träffade jag tre representanter för länsstyrelsen i Värmland för att bland annat diskutera behovet av mer pengar till naturvården i Värmland. Vi besökte också ett naturreservat som är under bildande – Slorudsälven i Brunskog och ett som har några år på nacken – Gårdsviksfjället i närheten av Värmskog.

Slorudsälvens naturreservat

Syftet med att skydda Slorudsälven är att skapa naturliga vandringsvägar för fiskar, bl a den unika form av storvuxen öring som finns i Värmeln, och öka utbredningsområdet för flodpärlmusslar. Därför kommer de små kraftverk som finns längs älven antingen rivas eller speciella vandringsvägar anläggas, berättar Laura Hedberg som arbetar som ”naturreservatsbildare” på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Hon arbetar då med allt ifrån inventering av värdefulla växt- och djurarter till kontakter med markägare. I Värmland lägger man sig vinn om att ha en bra dialogprocess med markägarna.

– Det finns markägare som kan vara negativa. Bland annat därför att man inte vet att man får en bra ersättning, berättar Lauras kollega Linda Stöberg. Det är viktigt att börja dialogen med markägarna tidigt.

Bara 1,08 procent skyddat idag

Att det behövs mer pengar till att skydda mer områden i Värmland är tydligt.

– Idag är bara 1,08 procent av den produktiva skogsmarken skyddad i Värmland, berättar Thomas Östlund, chef på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Det är bara 76 % procent av det mål vi skulle ha uppnått redan 2010. Och efter det har regeringen bestämt att mer skogar ska skyddas för att vi ska uppnå våra miljömål.

Dessutom väntar många värmländska skogsägare på s k intrångsersättning, dvs de pengar som man som markägare får när staten bildar ett naturreservat på privata marker. Ersättningen är hög, 25 % mer än värdet på skogen, vilket gör att pengarna tar slut fort.

Sommarens brand i Västmanland och statens inköp av markområden där har slukat mycket pengar. Det har gjort att kötiden har blivit ännu längre för skogsägare ute i landet. De extra pengarna i vårändringsbudgeten är med andra ord välbehövliga av flera skäl.

Eftersatt underhåll

När det gäller underhåll av naturreservat är det mycket som behöver göras; allt ifrån att sätta ut gränsmarkeringar och skyltar, röja vandringsleder till att sanera reservaten från contorta-tallar. Contorta-tallen som är en främmande art som planterades in i Sverige på 70-talet var ett mindre lyckat experiment inom svenskt skogsbruk.

I en del reservat plockar man också bort andra granar och tallar för att lyfta fram lövträden. Detta är viktigt för alla de arter som lever i de ljusa lövskogarna, bl a vitryggig hackspett.

Detta är något man nu gjort i Gårdsviksfjällets naturreservat. Det var häftigt att se Björkskogen som trätt fram när barrträden avverkats. Björkar som någon förståndig markägare lät stå kvar på den tiden när det utgick ett påbud från skogsstyrelsen att det bara var tall och gran som skulle få finnas i våra skogar…

Thomas Östlund och jag

 

Debatt om naturvård och biologisk mångfald

 

Igår hade vi debatt om vårt betänkande om Naturvård och biologisk mångfald i riksdagen. Vi behandlade då 108 motionsyrkande från allmänna motionstiden.  95 av dem var skriva av ledamöter från alliansen och sverigedemokraterna. Mer än 80 procent av dem  handlar om att minska naturvården och arbetet med biologiskt mångfald. De handlar om att skjuta mer djur, de handlar om att minska skyddet för värdefull natur, de handlar om att förstöra djuren och växternas barnkammare, de handlar om att skydda färre djur och växtarter, de handlar om inskränkningar i allemansrätten.

Detta sa jag i mitt inledningsanförande:

TALMAN

Jag vill börja med att yrka bifall på utskottets tillkännagivande om att stärka arbetet för biologisk mångfald. Som en konsekvens av det vill jag yrka avslag på alla de reservationer i det här betänkandet som handlar om att försvaga arbetet för biologiskt mångfald. Och de är skrämmande många…

Biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera alla det som vi människor måste ha för att leva här på jorden. Mat, vatten, material, energi, pollinering, hälsa, naturupplevelser är exempel på s k ekosystemtjänster som vi är beroende av. Naturen är en sinnrik konstruktion. Den klarar sig bra utan oss. Men vi klarar oss inte utan den. Och det är vårt ansvar att se till att även kommande generationer kan få tillgång till alla dessa nödvändiga ekosystemtjänster.

Vi har nu, TALMAN, en regering som tänker ta det ansvaret. Redan i Regeringsförklaringen slås det fast att naturvård och biologiskt mångfald är en prioriterad fråga.

”Vi ser redan en global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största utrotningarna av arter i planetens historia pågår” står det i regeringsförklaringen. ”Fisket och haven ska skyddas genom att fler marina reservat inrättas. Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen” står det vidare.

Regeringen har även tillsatt ett miljöråd, lett av miljöpartiets förre språkrör Maria Wetterstrand, som ska arbeta med att höja takten i arbetet med att nå våra 16 miljömål. Med den förra regeringens takt missar vi 14 och 16 mål.

Vi har en regering som vill skydda mer värdefull natur. I vårändringsbudgeten finns det nu ytterligare 430 miljoner till skydd av skog, skötsel av naturreservat, halvsmiljö och miljöövervakning. Nästa år kommer den summan att höjas till 1, 2 Miljarder i överenstämmelse med den regeringsbudget som alliansen och sverigedemokraterna fällde i december. Då man med ett klubbslag minskade anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur med 43 %.

 

TALMAN

Vi har nu en regering som vill ta ansvar för naturvård och biologisk mångfald. Och vi har en borgerlig opposition som gör sitt bästa för att vi inte ska göra det.

I det här betänkandet finns 108 motionsförslag. 95 av dem är skriva av ledamöter från moderaterna, centern, kristdemokraterna, folkpartiet och sverigedemokraterna. Mer än 80 procent av de motionsyrkandena handlar om att minska naturvården och arbetet med biologisk mångfald. De handlar om att skjuta mer djur, de handlar om att minska skyddet för värdefull natur, de handlar om att förstöra djuren och växternas barnkammare, de handlar om att skydda färre djur och växtarter, de handlar om inskränkningar i allemansrätten.

Det är en sorglig läsning. Och hur utskottets ledamöter från dessa partier får ihop ekvationen att yrka bifall på flera av de här motionerna samtidigt som man yrkar bifall på utskotts tillkännagivande om att stärka arbetet för biologisk mångfald är för mig, precis som för Johan Buser, en gåta.

TALMAN

De borgerliga partierna och sverigedemokraterna vill bland annat att regeringen inom Eu bör verka för att förändra art- och habitatdirektivet så att klassificeringen av hotade djur och växter i Europa i högre grad ska avgöras i Sverige. Här skulle jag verkligen behöva hjälp för att förstå hur man tänker. Man får nämligen ingen vidare vägledning i motionen. Här står bara:

Regelverket för skydd för värdefulla miljöer och arter i EU bör anpassas efter de olika nationella förutsättningarna.

Jag undrar vad menas med ”olika nationella förutsättningar”. Menar ni att varje EU-land ska göra sina egna direktiv? Menar ni att EU:s översyn och uppdatering av vilka djur och växtarter som är hotade och måste skyddas istället bör göras av det svenska naturvårdsverket?

Det är intressant att samma partier som gärna ser att EU tar överstatliga beslut om handel, utrikespolitik, kemikalier, klimat osv inte tycker att vi inom EU ska samarbeta för att skydda utrotningshotade djur- och växtarter. Och detta i samarbetet med ett parti som inte tycker att vi ska vara med i EU.

Miljöpartiet anser att det naturvårdsarbete som bedrivs inom EU genom art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet är angeläget. Både för att bevara livsmiljöer och vilda djur och växter inom EU och för att vi ska kunna leva upp till våra internationella åtagande på området, så som FN:s konvention om biologisk mångfald.

TALMAN

Vi har alla våra politiska förebilder. Anna-Greta är en av mina. Jag har ett tidningsurklipp hemma på kylskåpet där Anna-Greta som 85-åring sitter gränsle över en låst grind med en skylt som det står privat på. Den här grinden klättrade Anna-Greta över varje morgon på väg ned till stranden från sitt hus utanför Ljungskile. Hon hade gått samma väg sedan hon var liten. Men grinden och skylten som skar av bybornas stig ned till vattnet är ny. Och Anna-Greta var rasande. Hon inte bara klättrade, hon anmälde husägaren och kommunen, samlande in namnunderskrifter och hamnade i tidningen.

”Vår allemansrätt och vårt strandskydd är inget som vi ska rucka på. Det är både en rättvisefråga och en naturvårdsfråga, säger Anna-Greta i artikeln. Som folkpartist har hon engagerat sig i dessa frågor i hela sitt politiska liv.

Hon var en av dem som förklarade för mig redan när jag var liten hur viktigt det var. Vi reste tillsammans i Europa och hon visade mig sjöarna där husen och de privata stränderna låg som pärlband runt hela sjön. Ingenstans gick det att komma ned till vattnet. Ingenstans kunde vi som besökare ta oss ett dopp i den heta sommardagen.

Detta har vi lyckats stoppa i Sverige sa Anna-Greta stolt.

TALMAN

Strandskyddet kom som lag 1952. Strandskyddet är i samverkan med allemansrätten lagar som ska se till att ska ha tillgång och rätt att vistas vid stränder och i marker. Strandskyddet ska också se till att växt- och djurlivet har bra livsvillkor. Stränderna är också många arters barnkammare.

Vår lagstiftning har väckt uppmärksamhet och uppskattning i övriga världen. Strandskyddet och allemansrätten är viktigt för både besöksnäringen och friluftslivet. Och det har rått en samsyn kring detta. Men i början av seklet började det drivas kampanjer för att lätta upp strandskyddet vilket också har skett i olika steg från och med 2009.

Men trots att alliansregeringen genomfört stora lättnader i strandskyddet så är de borgliga ledamöterna inte nöjda. Allianspartierna och sverigedemokraterna vill ha ytterligare lättnader. Man är så angelägen att man inte ens vill invänta resultatet av den granskning som Naturvårdsverket gjort av hur strandskyddet förändrats i olika delar av landet. En del ledamöter har till och med motionerat om att det bara är några utpekade stränder som ska skyddas, alla andra ska kunna privatiseras.

Ett argument som används för att försämra strandskyddet är landsbygdsutveckling. Att avfolkningen av landsbygden skulle bromsas upp man får privatisera stränderna. Simsalabim så blir landsbygden attraktivare. Att affären är borta, skolan nedläggningshotad och att det är fyra mil till närmaste tågstation skulle helt plötsligt vara oväsentligt.

Nej den utveckling vi ser med ett försämrat strandskydd är självklart inte fler landsbygdsbor, bara fler sommarstugor. Och det är väll bra med sommarstugor. Men varför måste de ligga på stranden. Varför skulle det inte räcka med att se sjön från köksfönstret? För att sedan, tillsammans med andra sommargäster och landsbygdsbor, fritt kunna gå längst vattnet.

Hur kan man se det som en utveckling att några få får lägga beslag på det som idag är allas? Vi tycker alla om att vistas vid vattnet, gå längs sjöarnas stränder och ta ett dopp på en fin sandstrand. Det är detta som är en stor kvalitén med att bo på landet. Det är den orörda naturen och de tillgängliga stränderna som bidrar till landsbygdens utveckling. Inte att bygga sommarstugor längst vattnet så att vi, liksom Anna-Greta, ska tvingas klättra över staket och gå över andras tomter för att komma ned till vattnet.

Avslutningsvis, herr Talman – självklart ställer jag mig bakom samtliga reservation som miljöpartiet, tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet, har i det här betänkandet. Men för tids vinning yrkar jag bara bifall till reservation 21 om ett bevarat strandskydd.

Tack!

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Strövtåg i skogen

image1

Påskledigheten har jag ägnat mycket åt det jag mår allra bäst av – att ströva i skogen. Har passat på att gå över några av våra skiften, sett spår av julgranstjuvar (hur kan man komma på tanken att hugga ned en hög fin gran, med yxa !,  bara för ta toppen till julgran ?) och sett tibasten blomma på bar kvist nere vid sjön.

Under påsken har också en skördare arbetar dag och natt för att förvandla fin strövskog till ett fult, stort kalhygge i vår närhet. Det är då man kan önska att man bodde i stan – där man kan vara mer säker på att den angränsande skogen brukas försiktigt och fortsätter att vara strövskog.

Före påsk debatterade vi skogspolitik i riksdagen. Att det finns många olika uppfattning om vikten av miljöhänsynen i skogsbruket blev tydligt.

Detta sa jag i mitt inledningsanförande:

TALMAN

Jag vill börja med att yrka bifall på betänkandet och avslag på samtliga motioner.

Vi har flera stora miljöutmaningar framför oss. Klimatförändringarna är en av dem. Skogen är viktig om vi ska klara vårt miljömål om begränsad klimatpåverkan. Genom att bygga hus av trä, köra våra bilar på biodrivmedel från skogsråvara, tillverka saker av biomassa istället för olja, kol och fossilgas så minskar vi utsläppen.

Men våra skogar är också en stor kolsänka. Avskogningen i världen orsaker stora koldioxidutsläpp. Både när regnskog avverkas, men också när vi kalhugger våra skogar här i Sverige. Växande träd tar upp koldioxid. Men när skogen kalhuggs och jorden markbereds leder det till stora klimatutsläpp. Det är något som sällan nämns i debatten.

Ungskogen på ett kalhygge börjar nettobindningen av kol först efter tidigast 10 år. Först efter 30 år har träden kompenserat för de stora läckaget av kol från marken när hugget gjordes. Det är EN anledning till att vi måste styra över till ett annat skogsbruk. Vi måste minska skogsbrukets klimatutsläpp.

Men det finns många andra argument för ett annat skogsbruk – Begränsad klimatpåverkan är bara ett av våra 16 miljömål. Vi har också mål om Levande skogar, ett rikt djur- och växtliv, myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag. Viktiga mål för en hållbar framtid.

Att skydda mer skog är en del av lösningen. Idag har regeringen presenterat en viktig satsning i vårändringsbudgeten. Man kommer i år att satsa ytterligare 250 miljoner på skydd av skog. Det innebär att årets anslag ökar från 715 miljoner till 965 miljoner. Även anslaget för att sköta de naturreservat och nationalparker vi redan har kommer att utökas med 110 miljoner. Det är mycket glädjande att några av de satsningar som alliansen och sverigedemokraterna stoppade i höstas nu ändå blir av i år.

TALMAN

Att skydda mer skog är viktigt. Men också att öka naturhänsynen i skogsbruket och främja kalhyggesfria skogsbruksmetoder.

Sedan 50-talet är det kalhyggesskogsbruket som är den förhärskade normen i svenskt skogsbruk. Under dessa drygt 60 år har majoriteten av våra mångfaldiga naturliga skogar omvandlats till något helt annat, i värsta fall ngt som mer kan kallas en trädplantering. Detta är också något som allvarligt skadat artriktedomen i våra skogar. Skogsstyrelsen skriver i en rapport, jag citerar:

”Slutavverkning är den skogsbruksåtgärd som mer än andra påverkar biologisk mångfald i skog. Införandet av trakthyggesbruk i stor skala i Sverige från 1950-talet har medfört att ett stort antal skogslevande arter missgynnats, blivit ovanligare och i många fall rödlistats. Gemensamt för dessa arter är att de har speciella miljökrav som dåligt eller inte alls tillgodoses i modernt brukad skog”

Totalt är över 2 000 skogsarter rödlistade i Sverige. 1 600 av dem bedöms vara kraftigt påverkade eller hotade av skogsbruket.

Men vad spelar det för roll om några arter av lavar, insekter, larver och fåglar raderas ut, kanske någon nu sitter och tänker?

Vad spelar dessa 2000 arter för roll för oss människor och våra liv? Varför är det så viktigt med biologiskt mångfald?

TALMAN Jag vill fortsätta att citera. Denna gången EU-kommissionen som 2011 i strategin för biologisk mångfald i Eu fram till 2020 skrev så här

“Biologisk mångfald – denna fantastiska rikedom av ekosystem, arter och gener som omger oss – är vår livförsäkring som ger oss mat, dricksvatten och ren luft, skydd och medicin, mildrar naturkatastrofer, motverkar skadegörare och sjukdomar och bidrar till att reglera klimatet. Den biologiska mångfalden är också vårt naturkapital som tillhandahåller ekosystemtjänster som grundval för vår ekonomi….Förlusterna av biologisk mångfald är därför tillsammans med klimatförändringarna det allvarligaste miljöhotet i dag “

Så långt Eu-kommisionen. Allting hör ihop – naturen, som vi är en del av, är en sinrik väv. Varje tråd behövs för att den ska hålla ihop. Jag tycker det är viktigt att ta avstamp i det när vi idag debatterar det svenska skogsbruket och den svenska skogspolitiken.

Skogspolitik handlar om virke, papper, bioenergi, biodrivmedel och allt annat vi kan göra av träden. Men det handlar lika mycket om skogens alla andra djur och växter, om vattendragen. Och allas vår rätt att vistas i och njuta av skogen.

TALMAN

Dagens betänkande handlar bland annat om det nationella skogsprogrammet. Regeringen har nu startat arbetet och bjudit in företrädare både för skogsnäringen och naturvården. Ambitionen är att programmet ska utformas så att det bidrar till att skapa en gemensam bild av skogens och skogsbrukets betydelse för ekonomin, miljön och människors behov av friluftsliv och naturupplevelser.

Av alliansens reservation och särskilda yttrande förstår vi att man inte är nöjd med regeringens ambition att i skogsprogrammet att inte bara prata om det ena av de två jämställda målen i dagens skogspolitik – produktionen – utan även det andra – miljöhänsynen.

Detta de borgerliga partiernas syn på skogens natur- och miljövärden blir också tydlig när man läser reservation 10 om regelförenkling i skogsbruket. Där föreslår partierna att tiden mellan att avverkningsanmälningarna lämnas in till att skogsmaskinerna får starta ska minska. Detta trots att myndigheter och organisationer redan idag tycker att 6 veckor är för kort för att förhindra att skyddsvärda skogar avverkas.

Skogsstyrelsen har utrett frågan. Och i sin rapport, som nyligen lämnats till regeringen, avrått från en förändring. Trots detta vill tydligen allianspartierna att det ska göras.

TALMAN

Miljöpartiet ser nu framemot att dialogen mellan skogsindustrin å ena sidan och naturvården å andra sidan inom skogsprogrammet blir mer fruktsam och jämbördig än den har varit inom det frivilliga certifieringssystemet FSC. När vi köper FSC-märkta produkter tror jag att många av oss tror att de är producerade under miljömässigt högt ställda krav som naturvården och näringen kommit överens om. Men de senaste åren har den ena miljöorganisationen efter den andra klivit av i protest. Och även om politiken inte är med och styr FSC så tar jag mig friheten att ställa mig frågande till en miljömärkning som inte miljöorganisationerna vill ställa upp på. Och som sagt hoppas på ett mer fruktbart och jämställt samarbete inom skogsprogrammet.

TALMAN

Miljöpartiet anser att politiken måste underlätta för de skogsägare som vill bedriva ett kalhyggesfritt skogsbruk och ta större naturhänsyn. Vi vill också att skogsstyrelsen bör få ett utökat uppdrag och mer medel till att hjälpa skogsägare med detta. Detta var på gång i höstas innan de borgerliga partierna och sverigedemokraterna fällde regeringens budget.

I dagens betänkande kan vi läsa att enligt en undersökning som skogsstyrelsen har gjort har det inom det storskaliga skogsbruket har det vuxit från 17 000 hektar 2012 till 28 000 hektar 2013.

Göteborgs kommun är an av de kommuner som nu ställer nu om sitt skogsbruk till kalhyggesfritt.

Jag har gjort ett studiebesök i en skogsavverkning som Göteborgs kommun gjort. Trots att man hade tagit ut 20 procent av virkesvolymen vid avverkningen några månader tidigare så var det inget man tänkte på när man gick i skogen.

Skogen fungerade fortfarande utmärkt för att bjuda människor och djur på andra tjänster. Den fanns kvar även fast den brukades. Den hade inte förvandlats varken till ett kalhygge eller trädplantage.

TALMAN

Det är bra att en offentliga aktör på detta sätt går i bräschen för ett mer hållbart skogsbruk. Miljöpartiet menar att även de 14 procent av skogen som vi alla äger och som Sveaskog förvaltar åt oss bör brukas kalhyggesfritt. Det är ett upprörande faktum att Sveaskog idag tillhör de bolag som avverkar skyddsvärda skogar. Och att bolaget går ut i debattartiklar i media och menar att det inte skogsbruket det är fel på. Utan att det är miljömålen som är för högt satta. Något som får mig att dra slutsatsen att det snarare verkar vara kraven på Sveaskog som är för lågt satta..

Avslutningsvis herr talman. Precis som vi på andra områden arbetar för att lämna över en hållbar värld till kommande generationer måste vi också göra det när det gäller skogen. Vi ska skydda våra sista naturskogar och vi måste bruka de andra skogarna hållbart och låta dem förbli just skogar. Det är för mig och miljöpartiet en modern skogspolitik.

Tack för ordet

 

Hela debatten hittar du på riksdagens hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Som du vet är frågan supekomplex, samtidigt som den är jätte enkel. Egentligen är det inte svårare än att lära sig att skörda av det som växer naturlig, samtidigt som man gör så lite åverkan / påverkan som är möjligt vad gäller t.ex. körskador, månfald vattendrag etc.

Skogen har ju utvecklats genom årmiljoner tillsammans med djur och på senare tid människa.

Vill vi bevara den biologiska mångfallden och alla de ekosystemtjänster som en skog  – en riktigt skog – kan ge, (ej en virkesåker, det kallas plantage) så behöver vi ha naturliga blandskogar ut vilka vi skördar med eftertanke.

Tja – det var teorin det.

Vad det gäller det partiska så handlar väldigt mycket (på kort sikt) hur skogen som man skall ge sig på ser ut idag. Vissa skogar är enkla och kan ge en mycket god ekonomi från dag ett – andra skogar är svåra.

Många av dagens nuvarande virkesåkrar befinner sig 50- 100 år ifrån att börja bli något som en börjar likna en naturlig skog. Skall man se krasst på saken befinner de sig 500-1000 år från en naturlig skog, efter som en naturlig skog även skall inne hålla inte bara gamla grova träd, utan även död ved från gamla grova träd….. Så 500-1000 år.

Tja – nu fick du en massa svar på frågor du inte direkt ställt.. 😉 Skall se om ja kan svara de på det du undrade också.

Vidare om hur mycket man kan hugga utan att ”det märks”      handlar det som jag skrev i ett av mailen om ca 10-20 volymsprocen.

Vad det handlar om är att se till att hugga mindre än tillväxten tills man byggt upp virkesförrådet, därefter kan man hugga ca 80% av tillväxten (resten bli dödved, biotopröd etc)

Om det då växer säg 6 m3 så kan man då hugga säg 50 m3 vart tionde år. Per hektar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste inläggen.
Bloggat på nwt.se.
Nattsvart FBK 25 Nov
MAASAI 25 Nov
Desktop